Menü überspringen
Machine Measurement

Interactive Show

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Meetsystemen voor afname en controle van gereedschapmachines

De prestaties van een gereedschapsmachine vanuit het gezichtpunt van het maattoleranties, oppervlaktekwaliteit, etc. worden vooral bepaald door de statische en dynamische nauwkeurigheid van de machinebewegingen. Voor precision machining is het daarom belangrijk om afwijkingen van de bewegingen te meten en te compenseren. Richtlijnen en standaards voor de inspectie van gereedschapsmachines (ISO 230-2, ISO 230-3 and ISO 230-4, en de richtlijnen VDI/DGQ 3441) geven een aantal meetmethodes aan voor het bepalen van dynamische en statische afwijkingen.  

Conventionele inspecties en afnametests van gereedschapsmachines waren vaak gelimiteerd tot het meten van de statische geometrie van de machine zonder belasting.
Maar omdat vooral de dynamische afwijkingen voor een groot deel onder belasting optreden en de kwaliteit van het eindresultaat bepalen, moeten de eindproducten gecontroleerd worden om conclusies te kunnen trekken over het dynamische gedrag van de machine. De HEIDENHAIN systemen KGM  en VM 182 kunnen direct worden toegepast voor zowel het dynamisch meten als voor statische metingen van afwijkingen. Het voordeel van deze manier van inspecteren is het helemaal loskoppelen van de machine van de meting. Ook kunnen verschillende oorzaken worden vastgesteld.  

Dynamische metingen, vooral die met hoge verplaatsingssnelheden, geven informatie –over het contourgedrag welke weer conclusies laat sluiten over zowel de conditie van de machine, over de parametrering van de betreffende machine en over de control-loop bestaande uit de CNC, de aandrijving, de motoren en de positiemeetsystemen.  

Statische metingen, zoals het meten van positieafwijkingen van de lineaire assen met behulp van verschilmetingen, geven uitsluitsel over de machinegeometrie van de machine. 

Bouwers van gereedschapsmachines gebruiken de resultaten van inspecties om hun machines te verbeteren en om de ontwerpen te optimaliseren.
Ook worden verbeteringen gevonden over de afstelling, parametrering, van de machines voor zover het de regelkring betreft die invloed heeft op de nauwkeurigheid. 

Gebruikers van gereedschapsmachines kunnen deze meetsystemen gebruiken om hun machines periodiek te controleren of tijdens afnametesten.