Menü überspringen

Informatie

Aspecten van het energetische rendement van gereedschapsmachines

In vele takken van de investeringsgoederenindustrie ontwikkelt zich het energetische rendement tot een belangrijke eigenschap van een product. Zo worden aandrijfmotoren voor laad- en los opstellingen reeds sinds lange tijd in rendementsklassen ingedeeld. Er zijn veel pogingen gedaan voor het verhogen van het energierendement in de productie met gereedschapsmachines. Potentiele resultaten met betrekking tot de basislast van gereedschapsmachines, die ook in niet-productieve perioden voor energieverbruik zorgt. Die basislast wordt grotendeels bepaald door de nevenapparatuur van een machine. Naast het gebruik van energie-efficiënte motoren in de nevenapparaten zijn er mogelijkheden voor het verlagen van de basislast door middel van een energiemanagement. Daarbij worden verbruikers in niet-productieve perioden specifiek door de machinebesturing gedeactiveerd.

Maatregelen ter ondersteuning van de bediener bij het instellen verbeteren tevens het energierendement, omdat de niet-productieve perioden verkort worden en daardoor de invloed van de basislast op de energiebalans verkleind wordt. Afkeur verhoogt onvermijdelijk de energie-uitgave van sommige goederen. Nauwkeurigheid vanaf het eerste te produceren onderdeel kan daarom een bepalende factor zijn voor het energierendement van een gereedschapsmachine. Machineontwerpen met een evenwichtig thermisch vermogen en een nauwkeurige positiemeettechniek zijn hier zeker in het voordeel.