Nieuwe trainingsopzet HEIDENHAIN: meer flexibiliteit, gemak en leereffect voor operators

HEIDENHAIN geeft trainingen aan operators die méér uit hun HEIDENHAIN besturing willen halen. Voorheen besloegen die trainingen vijf dagen, verdeeld over twee aaneengesloten werkweken. Ongeveer een halfjaar geleden heeft HEIDENHAIN deze aanpak succesvol gewijzigd in het voordeel van de cursisten.

Elke week instappen, wel zo flexibel
Peter Jansen is applicatie engineer machine tools bij HEIDENHAIN en geeft de training ‘efficiënt programmeren’ aan CNC operators: “Een ideale training om als machinebediener snel de mogelijkheden van de HEIDENHAIN besturing te leren benutten. Een collega van mij, Bert Plomp, geeft de vervolgtraining ‘advanced programmeren’ voor gevorderden.” Peter legt de nieuwe trainingsopzet enthousiast uit: “Operators kunnen nu wekelijks elke donderdag instappen op de training van hun voorkeur: de ene week start de basistraining ‘efficiënt programmeren’ en de week daarop de vervolgtraining ‘advanced programmeren’. Elke training duurt nu geen vijf dagen in totaal zoals eerder, maar vier dagen, verdeeld over acht weken. Deelnemers hebben dus om de twee weken één lesdag. Deze cyclus herhaalt zich voortdurend, je kunt instappen wanneer dat je schikt.”

In je eigen tempo en op je eigen niveau
De winst van de nieuwe trainingsopzet voor machinebedieners is helder, geeft Peter aan: “Zij kunnen flexibeler instromen, dit moment bepalen zij zelf, in balans met hun reguliere werkzaamheden. Eveneens kunnen zij direct na een trainingsdag het geleerde bij hun werkgever in praktijk brengen. Ook ervaren zij, en hun werkgever, veel minder aaneengesloten tijdbeslag waardoor de operator de training van zijn of haar keuze makkelijker combineert met de dagelijkse werkzaamheden.” Weliswaar zitten de deelnemers fysiek bij elkaar in één leslokaal, maar ieder volgt de training op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Peter: “De inhoudelijke kern is dat we de training voornamelijk vanuit de software van de besturing aanvliegen, want de machines waar de operators deze op toepassen, kunnen uiteraard enorm variëren.” Mocht een cursist voor de training ‘efficiënt programmeren’ komen en zijn of haar niveau ligt eigenlijk hoger? Dan wordt er door de beide trainers Peter en Bert snel geschakeld om deze cursist direct in te laten stromen bij de training ‘advanced programmeren’.

“Cursisten kunnen flexibeler instromen,
dit moment bepalen zij zelf”
 

Meer mogelijkheden leren benutten
Peter: “Lang niet altijd benutten de gebruikers alle mogelijkheden en tegelijkertijd voegt HEIDENHAIN regelmatig nieuwe functionaliteiten toe. Door onze trainingen ben je dan weer snel up-to-date en leer je het maximale uit je machines te halen. Als deelnemers na twee weken opnieuw voor een trainingsdag terugkomen, weet ik exact vanaf welk punt zij de draad weer kunnen oppakken.” Naast verdieping in de vele mogelijkheden van de besturingen van HEIDENHAIN zijn er meer voordelen, benadrukt Peter: “Onze trainingen leren je in een uitgebalanceerde samenhang je snelheid, betrouwbaarheid en gestructureerdheid in de programmering te verbeteren.”

Leren via een interactief programma
Peter geeft aan dat de manier van leren niet klassikaal is, maar via een interactief programma verloopt, onder andere met filmpjes en foto’s: “De cursisten kunnen hier zelf hun informatie in opzoeken, onderdeel van het leerproces, plus een werkboek waarin de vragen gesteld worden. Aanvullend leren de cursisten vanuit een tekenpakket alle functies van de HEIDENHAIN besturingen benutten. Het is dus voor een groot deel een zelflerende en zelfstartende training. Je gaat met gerichte opdrachten aan de slag en ik ben er voor de uitleg, beantwoording van vragen en coaching.” 

Intensief betrokken bij nieuw te openen Application Center
Eveneens is Peter betrokken bij de ontwikkeling en geplande opening van ons nieuwe Application Center: “Dit vestigen wij ín ons bedrijfspand in Ede en hier gaan we onder andere een hightech machine plaatsen, bedoeld om trainingen aan de machine te geven.” Ook zal HEIDENHAIN hier een ruimte inrichten voor workshops en presentaties, vooral voor de eindgebruikers. Naar verwachting zal het nieuwe Application Center tijdens de DEMOWEEK in voorjaar 2019 geopend worden.

Focus op werving regionale scholingspartners
In lijn met haar aanstaande Application Center én eigen trainingsactiviteiten focust HEIDENHAIN op het aangaan van goede relaties met erkende scholingspartners. Inmiddels zijn dit STODT, waar Peter Jansen eerder werkzaam voor was en waar docent Bert Plomp werkzaam is, en ROC Friese Poort: “Het is de bedoeling door heel Nederland per regio goede scholingspartners te selecteren en deze officieel aan te stellen. Zij mogen de HEIDENHAIN trainingen geven inclusief de verstrekking van het bijbehorende officiële certificaat.”

Ook aanmelden?
Dat doet u snel en probleemloos via de website waar u alle startmomenten van zowel de basistraining ‘efficiënt programmeren” als de vervolgtraining ‘advanced programmeren’, en de andere trainingen die we verzorgen, terugvindt. Dát plant wel zo gemakkelijk in uw eigen voordeel. Graag tot ziens!