StateMonitor
Bewaakt de productiviteit van uw bewerkingsmachines

HEIDENHAIN introduceerde recent nieuwe software die gekoppeld is aan onze besturingen: StateMonitor. Dit softwarepakket registreert en visualiseert de operationele stand van zaken met betrekking tot uw bewerkingsmachines. Het registreert en slaat veel gegevens op, zoals:

  • De actuele status van de machine.
  • Override instellingen van toerental, voeding en ijlgang.
  • Gebruikshistorie.

Per machine helder inzicht
Met deze gegevens krijgt u op zeer eenvoudige wijze, altijd en overal, per machine helder inzicht in zaken zoals:

  • Spiluren.
  • Stilstandsuren.
  • Bezettingsgraad van de machines.
  • Foutmeldingen.

Eveneens kunt u het aantal gestarte bewerkingsprogramma’s en onderbrekingen tijdens de productie direct aflezen.

Snel inzicht in mogelijke verbeteringen
Met al deze informatie krijgt u snel inzicht in waar u uw processen nog verder kunt verbeteren en legt u de vinger op de minder productieve fases. Als u wilt, krijgt u per e-mail een melding van voor u belangrijke events op een machine. De bediener kan zelfs zijn commentaar toevoegen bij machine-stilstand. Ideaal om, naast machine specifieke, ook organisatorische verbeteringen door te voeren.

Geschikt voor uiteenlopende devices
StateMonitor is een “webbased” applicatie en daarmee beschikbaar als PC-toepassing en ook voor gebruik op tablets en smartphones. Zo kunt u op afstand de productie volgen.