Infobase

Montage-instructies en CAD-modellen

De Infobase biedt volledige informatie over producten uit het huidige productprogramma, evenals over voorgaande producten en oudere apparaten. Deze informatie omvat montage-instructies en CAD-modellen of, in het geval van oudere apparaten, informatie over compatibele opvolgproducten die worden geleverd via de serviceafdeling.
Let op: Modellen voor het meten van lengtes groter dan 12 meter moeten rechtstreeks bij HEIDENHAIN worden aangevraagd

'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Een PDF-bestand met informatie over schadelijke/zorgwekkende stoffen (SVHC) overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen ('REACH') is te vinden voor producten met een meldingsplicht onder de respectievelijke productvermelding in de sectie "Documentatie".

Zoeken

De snelste manier om de gewenste informatie op te roepen, is door het ID-nummer of de productnaam in het zoekveld in te voeren. U vindt deze informatie op het ID-label of typeplaatje van het product.