LIP 6000: lineaire encoder met interferentieel aftastprincipe

[Translate to de_EN:] HEIDENHAIN LIP 6000

De nieuwe LIP 6000 serie staat voor open incrementele lineaire encoders, voorzien van een interferentieel aftastprincipe. Het betreft encoders die een hoge nauwkeurigheid combineren met een compact ontwerp. Het hoge niveau van integratie wordt gerealiseerd door state-of-the-art technologieën zoals toegepast in de aftast-asic en bij de signaalverwerking. Eveneens leidt dit tot grote montagetoleranties en een hoge weerstand tegen verontreiniging.

Zeer nauwkeurig en compact
De eigenschappen van de LIP 6000 plaatsen de serie tussen de LIP 400 en LIP 200, in het assortiment van de open lengtemeetsystemen. De nauwkeurigheidsklasse van de LIP 6000 is 1 µm of 3 µm. Over een slag van 5 mm is de nauwkeurigheid echter nog veel beter: 0,175 µm. De interpolatiefout is als gevolg van het toepassen van de nieuwste aftast asic zeer laag. Een typische waarde is hier ± 3 nm, of te wel slechts 0,075% van de signaalperiode. De meetlengtes rijken tot 3 m.

Scanning head
De aftastkop van de LIP 6000 meet 26 mm x 12.7 mm x 6.8 mm (in x, y, en z) en weegt slechts 5 gram (zonder kabel). Dit zijn belangrijke voordelen voor toepassingen bij hoge versnellingswaarden of een NIEUW beperkte inbouwruimte. Ook deze encoder werkt met de 1 Vpp of TTL interface. Voor de verschillende montagesituaties kan de aftastkop met de kabelafvoer links of rechts besteld worden.

Limiet- en homingfunctie
De geïntegreerde limiet- en homingfuncties zijn uniek in deze klasse. De positie-detectie via het homing track kan voor vereenvoudigd en dus sneller system referencing worden gebruikt. Dit omdat de positie van de aftastkop ten opzichte van het referentiepunt bekend is, inclusief de bewegingsrichting. Vooral met lange assen en grote verplaatsingen, biedt dit aanzienlijke voordelen. Bovenstaande aspecten maken de LIP 6000 niet alleen compact en eenvoudig te monteren, maar vooral snel en zeer nauwkeurig.

Uitbreiding programmatest

In vergelijking met de al sinds 1992 bestaande LIP 400 biedt de LIP 6000 veel voordelen:
  • Een veel hogere haalbare snelheid.
  • Aanzienlijk grotere meetlengtes. 
  • Grotere montagetoleranties.
  • Eenvoudige, automatische, signaalaanpassing.
  • Een verbeterde weerstand tegen vervuiling.
  • Verschillende montageopties van de maatverdeling afhankelijk van de toepassing. 


Benieuwd? Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over de LIP 6000.
Neem gerust
contact op met HEIDENHAIN via 0318 581 800 of infoheidenhainnl.