Introductie nieuwe TNC-functies; ‘Geoptimaliseerd Contourfrezen’ (OCM) en ‘Slijpen’

Op de EMO 2019 presenteerde HEIDENHAIN twee nieuwe TNC-functies die volledig nieuwe mogelijkheden bieden voor een betrouwbare, op de werkvloer gerichte bewerking. Met OCM kan de gebruiker innovatieve strategieën voor het frezen van kamers en eilanden direct op de TNC-besturing programmeren. Het OCM-algoritme maakt gebruik van ideeën van het wervelfrezen, maar breidt het toepassingsgebied aanzienlijk uit. Met OCM wordt de bewerkingstijd en gereedschapsslijtage met een factor drie ten opzichte van conventionele freesstrategieën gereduceerd.

De nieuwe functie Slijpen rondt de mogelijkheden voor een complete bewerking in één opstelling met de TNC 640 af.

Geoptimaliseerd Contourfrezen (OCM) - de volgende generatie van wervelfrezen
Wervelfrezen, of trochoïdaal-frezen, staat voor hoog dynamisch frezen met hoge spaanvolumes. Helaas zijn de gereedschapsbanen alleen optimaal voor sleuven. Met het geoptimaliseerd contourfrezen (OCM) wordt het idee van wervelfrezen voor een veel groter aantal toepassingen beschikbaar. Naast het voorbewerken van willekeurig gevormde open en gesloten kamers en eilanden, biedt OCM ook cycli voor het na bewerken van bodems en de zijwanden. Net als bij wervelfrezen beperkt OCM de wikkelhoek en maakt het frezen met hele lengte van de snijkant mogelijk. Met OCM programmeert de gebruiker alle gewenste contouren direct op de TNC 640 op de gebruikelijke werkplaatsgerichte manier en de besturing berekent automatisch de best mogelijke freesbanen om de verspaningscondities zo constant mogelijk te behouden. De bewerking verloopt altijd met de optimale snijgegevens. Dit verhoogt niet alleen de bewerkingssnelheid aanzienlijk. Ook de slijtage van het gereedschap wordt merkbaar verminderd. De prestaties van de nieuwe freesstrategie werden met een TNC 640 op een voorbeeldwerkstuk voor het eerst gedemonstreerd op de EMO 2019, met OCM werd de bewerkingstijd en gereedschapsslijtage met een factor drie ten opzichte van conventionele freesstrategieën gereduceerd!

Slijpen - Bewerking tot een perfecte afwerking in één opspanning
Met de TNC 640 is het al mogelijk om in één keer te frezen en te draaien. Op de EMO 2019 is door HEIDENHAIN, als derde productieproces dat deze besturing voor de complete bewerking van een werkstuk beheerst, het coördinatenslijpen gepresenteerd. Vooral voor kwaliteitsgeoriënteerde industrieën, zoals de matrijzenbouw of de medische techniek biedt het pakket met frezen, draaien en slijpen op één machine vele voordelen. Dit komt omdat ze nu producten met de hoogste oppervlaktekwaliteit in één opspanning kunnen bewerken. De nieuwe functies maken het coördinaatslijpen mogelijk om willekeurige contouren op de freesmachine op elkaar af te stemmen. Bovendien voeren eenvoudig te bedienen standaardcycli van de TNC 640 de bewerking van slijpgereedschappen binnen de machine uit. Het uniforme bedieningsconcept voor het frezen, draaien en slijpen maakt ze bijzonder gebruiksvriendelijk. Bovendien ondersteunt een geoptimaliseerd gereedschapsmanagement de gebruiker bij elk proces, zowel het slijpen als bij het verspanen.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.
Telefoon: +31 318 58 18 00
E-mail: infoheidenhainnl

Bewerkingstijd en gereedschapsslijtage met een factor 3 gereduceerd: de nieuwe OCM-optie van de HEIDENHAIN TNC 640 demonstreert zijn prestatievermogen met het voorbeeldwerkstuk.