Baanbesturing iTNC 530 voor freesmachines, boormachines en bewerkingscentra

De iTNC 530 van HEIDENHAIN is geschikt als veelzijdige en op de werkplaats afgestemde contourbesturing voor frees- en boormachines alsmede voor bewerkingscentra. De iTNC 530 is universeel – dat blijkt uit de uitgebreide functies voor

  • Universele freesmachine
  • Frezen met hoge snelheid
  • Bewerking in 5 assen met zwenkkop en rondtafel
  • Bewerking in 5 assen op grote machines
  • Boren
  • Bewerkingscentrum en geautomatiseerde bewerking

De iTNC 530 beschikt over geoptimaliseerde bewegingen, korte regelverwerkingstijden en speciale regelingsstrategieën. In combinatie met het volledig digitale ontwerp en de geïntegreerde digitale aandrijfregeling inclusief omvormer zijn hierdoor de hoogste bewerkingssnelheden bij de grootst mogelijke contournauwkeurigheid mogelijk – speciaal bij de bewerking van 2D-contouren of 3D-vormen. De dynamische botsingsbewaking DCM (optie) van de iTNC 530 bewaakt het werkbereik van de machine cyclisch op mogelijke botsingen van machinecomponenten en spanmiddelen. Met de adaptieve aanzetregeling AFC (optie) regelt de iTNC de baanaanzet automatisch – uitsluitend afhankelijk van de spilcapaciteit en de overige procesgegevens. Dat optimaliseert de bewerkingstijd, ondersteunt de gereedschapsbewaking en spaart de mechanische machineonderdelen.