Wind Turbine Monitoring and Control

Om het rendement en de levensduur van een windenergie-installatie te verhogen, heeft het regelsysteem betrouwbare realtime-gegevens nodig over de constructietechnische lasten en trillingen in de rotorbladen, het machineframe en de mast. Door deze informatie in realtime te kennen, kunnen actieve belastingsregelingsstrategieën en bewakingsfuncties eenvoudig in het besturingssysteem worden geïntegreerd.

Optimale prestaties voor windenergie-installaties
Het monitoring-platform voor universeel gebruik bij grote constructiecomponenten

Rotorblad

Sensoren in de rotorbladen meten nauwkeurig de individuele belastingen. De hier verkregen gegevens maken zowel gerichte toestandsbewaking als het gebruik van nieuwe besturingsconcepten voor meer efficiëntie en rendement mogelijk. De vergelijking van berekende gegevens met nauwkeurige meetgegevens levert waardevolle informatie voor het ontwerpen van nieuwe ontwikkelingen.

Machineframe

Het machineframe is als draagconstructie voor de hoofdcomponenten van de generator en tandwielkast en als verbindingsschakel tussen rotor en mast blootgesteld aan veel complexe belastingen. De ESR- en ESL-meetsystemen kunnen de relatieve bewegingen van de componenten onderling registreren, informatie over slijtage en vermoeiing van componenten vaststellen en zo dure uitval tot een minimum beperken.

Mast

Naarmate de rotordiameters en de naafhoogten steeds groter worden, stijgen de belastingen op de mast en de fundering van een windturbine. Meestal worden de constructieve en logistieke eisen hoger. Een sensorgebaseerde en geoptimaliseerde regeling kan de inwerkende lasten en daarmee ook de componentgrootte en materiaalkosten verminderen.

Meer vermogen en bescherming voor uw installatie door
Wind Turbine Monitoring and Control

Optimale prestaties

 • Continue systeembewaking
 • Nauwkeurige reactie op veranderingen in de omgevingsomstandigheden
 • Flexibele systeemoplossing

 • Realisatie van moderne regelings- en bewakingsfuncties
 • Compacte systeemopbouw door EnDat 3-busmodus
 • Praktijkgerichte uitvoering

 • Langdurige stabiele sensortechniek met hoge resolutie en groot meetbereik
 • Hoge mechanische en elektrische bescherming van de sensoren, elektronica en verbindingstechniek
 • Onderhoudsvrije componenten
 • Eenvoudig montageconcept

 • Geringe moeite voor montage en inbedrijfstelling
 • Eenvoudige installatie en bekabeling – speciaal tussen het rotorblad en de mast
In ontwikkeling