GAGE-CHEK 4000 SW

Analysesoftware voor betrouwbare registratie van meetwaarden

  • Intuïtieve gebruikersinterface met configureerbare functies
  • Individuele asnamen
  • Meetklok voor grafische weergave van meetwaarden
  • Meetreeksen met min.-/max.registratie
  • LOG-functie direct in Excel

Eenvoudig uit te voeren evaluaties

Met de functie Meetklok kunt u geregistreerde meetwaarden direct met de nominale waarde, waarschuwingsgrenzen en tolerantiegrenzen vergelijken. Meetwaarden worden grafisch in een meetklok weergegeven. De GAGE-CHEK 4000 SW ondersteunt u bij de evaluatie met een gekleurde weergave van de meetklok.

Configureerbare functie-elementen

Efficiënt werken met DE GAGE-CHEK 4000 SW: configuratie van de functies in het paginabereik van het display - aangepast aan de betreffende vereisten van de meettaak. Daarnaast zijn er functies beschikbaar, zoals een referentiepunttabel of de min.-/max.registratie.

Masteren - Meten met referentiedelen

Met de functie Master kunt u waarden van een referentiedeel voor de desbetreffende assen overnemen, maar ook metagegevens vastleggen. Bij de meting van het referentiedeel worden de waarden afzonderlijk of volledig in de digitale uitlezing overgenomen.

Uitgebreide functies

  • LOG-functie in Excel door handmatige of continue gegevensoverdracht
  • Rekenbewerkingen met de functieformule
  • Diameter-/radiusweergave
  • Relatieve meting