Producten en documenten zoeken: Infobase

Hoe kunt u hier zoeken?

Voer in het zoekveld de productnaam of het apparaat-ID in die wordt vermeld op uw typeplaatje. U kunt ook gebruikmaken van het document-ID. Het document-ID staat op de achterzijde van het document. Voer de cijfers in tot het eerste streepje.

U krijgt dan de volgende resultaten te zien:

Een zoekactie leidt u direct naar uw product of een lijst met productvarianten en de bijbehorende documenten. Wanneer u op een product klikt, wordt u doorgeleid naar de pagina met productdetails. Hier vindt u de technische gegevens en het CAD-model. Bij meetlengten van meer dan 12 meter is het CAD-model op aanvraag verkrijgbaar. Aanvullende gebruikersdocumentatie en vrij beschikbare software voor uw product kunt u vinden in de Filebase.

REACH

Informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), zoals gespecificeerd in art. 33 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) is als PDF-bestand te vinden voor producten waarvoor een meldingsplicht geldt in de desbetreffende productvermelding.

Lengtemeting

Gesloten lineaire encoders

Gesloten lineaire encoders van HEIDENHAIN zijn beschermd tegen stof, spanen en spatwater. De hoge nauwkeurigheid en hoge belastbaarheid bij het versnellen van de as maken dit systeem tot de perfecte oplossing voor gereedschapsmachines.

Open lineaire encoders

Open lineaire encoders van HEIDENHAIN zijn de ideale oplossing voor applicaties in de productie van elektronica of metrologie, waarbij positionering met zeer hoge nauwkeurigheid of een exact gedefinieerde beweging vereist is.

Meettaster

Meettasters van HEIDENHAIN bieden een hoge nauwkeurigheid over de gehele meetweg en zijn mechanisch robuust. Ze zijn ideaal voor productiemeting en multi-inspectie stations, maar ook voor het bewaken van meetopstellingen.

Hoekmeting

Besturing van gereedschapsmachines

Werkstukken en gereedschappen instellen en meten

Tastsystemen voor werkstukken

Tastsystemen voor werkstukken van HEIDENHAIN stellen u in staat om instel-, meet- en controlefuncties rechtstreeks op de gereedschapsmachine uit te voeren. Ze helpen om insteltijden te verkorten, de gebruiksduur van de machines te verlengen en de maatnauwkeurigheid van vervaardigde werkstukken te verbeteren.

Gereedschap-tastsystemen

Met de gereedschaps-tastsystemen van HEIDENHAIN kunt u uw gereedschappen efficiënt en veilig opmeten. Zo vermindert u afgekeur, minimaliseert u de noodzaak van nabewerking, reduceert u stilstand en verhoogt u de bewerkingsnauwkeurigheid.

Naar de producten

Camerasystemen

Met camerasystemen van HEIDENHAIN kunt u tijdens de bewerking aan de machine zowel de bewerkingssituatie als de snijvlakken van gereedschappen bewaken. Zo herkent u snel en zeker eventuele verkeerde werkstukken in de opspanning of versleten gereedschap.

Meetwaarden bepalen en uitlezen