DAkkS-kalibratie conform DIN EN ISO/IEC 17025

Laat het deskundige meetlaboratorium van HEIDENHAIN regelmatig uw lineaire en hoekencoders kalibreren.

Wat is DAkkS-kalibratie?

DAkkS-kalibratie geeft de gebruiker zekerheid over de meetfout van een bepaald apparaat onder gedefinieerde omstandigheden. Het resulterende kalibratiecertificaat documenteert de algemeen erkende metrologische traceerbaarheid van de encoder door een bewaakte en onpartijdige instelling.

OPMERKING: conform ISO 9001 moet meetapparatuur, voor zover vereist voor het garanderen van geldige resultaten, onder andere worden gekalibreerd en/of geverifieerd met vastgestelde intervallen of voorafgaand aan het gebruik, met meetnormen die traceerbaar zijn naar internationale of nationale meetnormen.

DAkkS-kalibratie bij HEIDENHAIN

Het geaccrediteerde kalibratielab van HEIDENHAIN kalibreert sinds 1994 digitale lineaire en hoekencoders conform DIN EN ISO/IEC 17025. De Duitse nationale accreditatie-instantie DAkkS [Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH] inspecteert en bewaakt het kalibratielab en certificeert HEIDENHAIN met betrekking tot zijn personeel en meetbekwaamheid.

Vereisten voor het DAkkS-kalibratiecertificaat

Voor een correcte kalibratie conform DIN EN ISO/IEC 17025 zijn geverifieerde en gevalideerde procedures vereist. Ons kalibratielab heeft dergelijke procedures ontwikkeld en gerealiseerd voor veel HEIDENHAIN-producten (bijvoorbeeld meettasters) die in het algemeen aan de behoeften van de meeste klanten voldoen. Als u speciale vereisten hebt, dient u een uitgebreide beschrijving in van uw kalibratiebehoeften. HEIDENHAIN controleert op haalbaarheid en stelt een offerte op.

DAkkS-kalibratiecertificaat of testcertificaat van fabrikant?

In het testcertificaat van de fabrikant geeft de fabrikant informatie over de meetfout van de encoder. Een DAkkS-kalibratiecertificaat beschrijft de meetkenmerken van de encoder door middel van een onafhankelijke en onpartijdige instelling. We willen u graag adviseren over de DAkkS-kalibratie en het testcertificaat van de fabrikant.

Neem contact op met onze helpdesk

Neem contact op met onze gratis HEIDENHAIN-hulplijn voor DAkkS-kalibratie en testcertificaten van de fabrikant. De nauwkeurigheid van encoders is essentieel voor kwaliteitsborging, zodat u risico's op productaansprakelijkheid kunt beperken en concurrentieel kunt blijven op de wereldwijde markt.