Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

U vindt uw dichtstbijzijnde vertegenwoordiger hier op de website van HEIDENHAIN. Selecteer uw land op de wereldkaart.

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u dit aanvragen door te klikken op "Wachtwoord vergeten?" op het aanmeldscherm.

Informatie over onze producten, inclusief montage-instructies, vindt u in "HIF" (voor klanten met toegangsinformatie) of op onze Infobase. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met service@heidenhain.be.

Volgens de ISO 9001-norm moeten bepaalde controleapparatuur op regelmatige tijdstippen aan deze controles worden onderworpen, aan de hand van de nationale normen. 

Dit type inspectie resulteert in de afgifte van een kalibratiecertificaat. Dit documenteert vervolgens de traceerbaarheid van het meetsysteem, universeel erkend en gegarandeerd door een neutrale en onafhankelijke organisatie.

ID-label van HEIDENHAIN

HEIDENHAIN-componenten hebben gewoonlijk een zwart ID-label (vaak op de achterkant). Hier vindt u het ID-nummer en serienummer, evenals de modelaanduiding. Bij het aansluiten van kabels staat het ID-nummer op de mantel, bij de connector.

Neem met uw serienummer bij de hand contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Reparaties, vervangingsonderdelen en vervangende apparatuur

Verzendadres voor reparaties in de hoofdvestiging in Nederland:

HEIDENHAIN België
Pamelse klei 47
1760 Roosdaal

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

U kunt een inspectierapport aanvragen bij de betreffende medewerker van de klantenservice:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Voor deze service van HEIDENHAIN verzoeken we u om uw defecte apparatuur altijd op te sturen naar het adres waar u de vervanging hebt aangevraagd. U vindt uw regionale organisatie van HEIDENHAIN hier.

Verzendadres HEIDENHAIN België voor defecte apparatuur als onderdeel van de vervangservice:

HEIDENHAIN NV
Pamelse klei 47
1760 Roosdaal

HEIDENHAIN maakt gebruik van de volgende transportbedrijven:

 • TNT
 • DHL
 • DPD
 • UPS

Een koeriersdienst is mogelijk in Duitsland en in beperkte mate in het buitenland.

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

U kunt uw apparaat bij HEIDENHAIN zelf ophalen. Laat het ons twee uur van tevoren weten. Ophalen is alleen mogelijk met het ordernummer.

Het is over het algemeen mogelijk te wachten op een reparatie. Neem eerst contact op om een afspraak te maken en de beschikbaarheid te controleren. 

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Voor vragen over reparaties aan uw besturing kunt u contact opnemen met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Productgaranties

Onze klanten hebben een contractuele garantie van 12 maanden op serieproducten. Daarnaast biedt HEIDENHAIN 24 maanden garantie op de prestaties. De totale garantieperiode voor de prestaties van nieuwe seriële apparatuur is daarom 36 maanden.

Apparatuur voor onderhoudsdoeleinden

Er geldt een garantie van 12 maanden op vervangingsonderdelen.

Vervangende apparatuur

Op de prestaties van apparatuur uit onze Service-inventaris is een garantie van 12 maanden van toepassing.

Reparaties

Na de reparatie ontvangt u 12 maanden garantie op de prestaties van zowel het gerepareerde onderdeel als het gehele apparaat.

Naast een verlengde garantie (24 maanden) biedt HEIDENHAIN ook serviceovereenkomsten die de kostenefficiëntie van uw investering verhogen en de reparatiekosten planbaar maken. We bieden het volgende:

 • Verlenging van de garantieperiode
 • Voorraadbeheer

Neem contact op met uw contactpersoon op de verkoopafdeling.

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

CNC-besturingen
 • De gebruikershandleidingen voor NC-programmeurs/machineoperators vindt u onder Documentatie in het downloadgebied.
 • De technische handleidingen en servicehandleidingen voor de huidige besturingen bevinden zich in de Filebase van HEIDENHAIN voor geautoriseerde klanten.
 • De technische handleidingen en diverse servicedocumenten van oudere besturingen kunnen door iedereen worden gedownload onder Documentatie.

Afhankelijk van het type besturing zijn er verschillende methoden mogelijk. Deze mogelijkheden worden in detail beschreven in de betreffende gebruikershandleiding.
Tip: zoek naar "gegevensback-up" in het PDF-document.

De eenvoudigste manier om een verbinding tot stand te brengen met de TNC vanaf een rechtstreeks aangesloten pc is met TNCremo/TNCserver.

Als de TNC-besturing al een netwerkkaart (iTNC 530 of hoger) heeft, moet ten minste één IP-adres worden opgegeven. Raadpleeg de beschrijving in de gebruikershandleiding, omdat de procedure enigszins varieert op basis van de NC-software.

Alle TNC-besturingen hebben ook een RS-232-interface (aanbevolen norm 232). Maar vanwege de zeer beperkte mogelijkheden en snelheid mag deze interface alleen op oudere modellen worden gebruikt.

Als de LAN-kabel is aangesloten op een switch/hub in het netwerk en het IP-adres dienovereenkomstig op de TNC is ingesteld, kan de overdracht van gegevens naar en van de TNC worden gestart via het IP-adres van het apparaat, bijvoorbeeld met TNCremo.

Afhankelijk van het type netwerkshare en de versie, kan deze zichtbaar worden gemaakt als een station op de TNC. Omdat dit proces enigszins varieert op basis van de NC-software, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

HEIDENHAIN biedt geen upgrade naar een huidige besturing. We raden u aan contact op te nemen met uw machinefabrikant of een ervaren specialist die ombouw uitvoert.

We raden u graag ervaren bedrijven aan. Neem contact met ons op.

Dit kan worden gedaan met behulp van software voor het verzamelen van bedrijfsgegevens. HEIDENHAIN biedt StateMonitor als oplossing voor uw machinepark.

We raden u aan contact op te nemen met de fabrikant van uw machine of een gekwalificeerde installateur.
We raden u graag ervaren bedrijven aan. Neem contact met ons op.

 

AVD – Active Vibration Damping

CTC – Cross Talk Compensation

ACC – Active Chatter Control

PAC – Position Adaptive Control

MAC – Motion Adaptive Control

LAC – Load Adaptive Control

Ga voor gedetailleerde beschrijvingen naar de volgende koppelingen:

https://www.klartext-portal.com/nl/tips/functies/dynamic-precision/

https://www.klartext-portal.com/nl/tips/functies/dynamic-efficiency/

Ten behoeve van foutdiagnose worden alle foutmeldingen en toetsaanslagen gedocumenteerd in een logboek.

Er kan een logboek worden gemaakt op de besturing, via het codenummer "LOGBOOK" of via de knop ERR → softkey LOG FILES → LOG op meerdere huidige besturingen.

U kunt ook een logboek maken van een externe pc via TNCremo: ga naar het menu "Extra's" en selecteer "Logboek ontvangen".

De Infobase biedt u volledige informatie over onze producten.
Zoek in de gebruikershandleiding naar de betreffende ID of "Kloon".

U vindt de informatie in de machinehandleiding van de machinefabrikant. Druk op "ERR" en vervolgens op de toets "HELP". Voor meer informatie over PLC-berichten in de machinehandleiding en over NC-berichten, gaat u naar de volgende koppeling:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index/1242135142456/1242135142456.html

Uw e-mail moet idealiter de volgende informatie bevatten:

 1. Ticketnummer (indien bekend)
 2. Uw bedrijfsadres
 3. Contactpersoon (als er een telefoongesprek heeft plaatsgevonden)
 4. Nauwkeurige beschrijving van de fout
 5. Servicebestand (wordt direct gemaakt nadat de fout is opgetreden)
 6. Het besturingstype
 7. De machinefabrikant

Gebruik indien nodig ons contactformulier.

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van wat nodig is:

- TNCremo PLUS -

Hiermee kunt u een live-beeld van uw besturing weergeven.

Ga voor meer informatie naar de volgende koppelingen:

https://www.heidenhain.be/producten/software-oplossingen-digital-shop-floor

- TeleService  -

Hiermee kunt u een live-beeld van uw besturing weergeven en bedienen.

- StateMonitor -

Dit geeft u basisinformatie over de beschikbaarheid van de machine, of er een programma actief is of dat er een fout wordt weergegeven. Ga voor meer informatie naar de volgende koppelingen:

https://www.klartext-portal.com/nl/pc-software/machinegegevens-registreren/

Nieuwere besturingen (TNC 4xx of later) hebben een GoldCap-condensator, die ervoor zorgt dat de gegevens worden gebufferd terwijl de batterij wordt vervangen. De batterij mag echter niet voor langere tijd worden verwijderd. Oudere besturingen hebben geen condensator en hun gegevens worden niet opgeslagen wanneer de besturing wordt uitgeschakeld.

In HSCI-systemen kunnen de statussen van verschillende in- en uitgangen worden gecontroleerd via de HSCI-busdiagnose. In niet-HSCI-systemen kunt u met de softkey "TABLE" in de PLC (wachtwoord vereist) de in- en uitgangen controleren.

Neem contact op met de fabrikant van uw machine. Gereedschapwisselaarsystemen zijn OEM-specifieke hardware.

Controleer het volgende:

 1. Kan de machine worden bereikt door een ping?
 2. Is optie 18 ingeschakeld?
 3. Is externe toegang geactiveerd?
 4. Zijn alle benodigde poorten ingeschakeld in de firewall?

Als u een indexkop wilt integreren in een bestaand systeem, moet u contact opnemen met de machinefabrikant. Deze kan u gedetailleerde informatie geven over de haalbaarheid en kan indien nodig de installatie uitvoeren.

De MillPlus was een besturing die exclusief is ontworpen voor DMG. Daarom is DMG verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen over de MillPlus.

 • Druk op de toets "ERR"
 • De softkey "LOG FILES" wordt nu weergegeven
 • Druk op de softkey "LOG FILES"
 • Druk op de softkey "SAVE SERVICE FILES"
Software

U vindt de huidige versie in ons downloadgedeelte.

De machinefabrikant schakelt de softwareversies in die geschikt zijn en getest zijn voor het betreffende machinetype. Neem hierover contact op met de machinefabrikant.

Software-opties moeten worden besteld en aangeschaft bij de verkoopafdeling van HEIDENHAIN op basis van hun serienummer.

De NC-softwareversie wordt weergegeven wanneer de toets MOD wordt ingedrukt in de handmatige bedieningsmodus.

Neem contact op met de fabrikant van uw machine.

Raadpleeg het gedeelte "Vereisten" in de gebruikersdocumentatie van StateMonitor voor een lijst met poorten.

 1. Start het programma "Create HeidenhainDNC connections" in %PROGRAMFILES(x86)%\HEIDENHAIN\SDK\Connections.
 2. Nadat u op de knop "DNC Logging" hebt gedrukt, wordt het dialoogvenster HEIDENHAIN DNC Logging Features weergegeven.
 3. Alleen de optie "Main objects/Basic" is standaard ingesteld. Nadat u alle opties hebt geselecteerd, kunt u het dialoogvenster weer sluiten door op de knop "OK" te drukken.
 4. Start uw applicatie opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.

Wanneer de toets MOD wordt ingedrukt in de programmeer-/bewerkingsmodus, kan een lijst van de momenteel ingeschakelde machine-opties worden getoond bij invoer van het "SIK"-codenummer.

Neem voor meer informatie contact op met uw distributeur of de verkoop afdeling.

Programmeerstation
Verbinding maken met TNCremo

Het is mogelijk om gegevens over te dragen met het TNCremo-programma van HEIDENHAIN, net als op de echte machine.

1. Download de meest recente versie van TNCremo.

2. Pak het ZIP-bestand uit (bijvoorbeeld WinZip of 7-Zip).

3. Voer Setup.exe uit en volg de instructies van de installatiewizard.

→ Nadat de installatie is voltooid, wordt er een nieuw TNCremo-bureaubladpictogram gemaakt.

4. Start de TNCremo-software met het nieuwe bureaubladpictogram.

5. Breng een nieuwe verbinding tot stand via het tabblad Connection.

→ Nieuwe configuratie

6. Voer een herkenbare naam in voor deze verbinding (bijvoorbeeld "TNC640 Prog").

7. Selecteer het geïnstalleerde programmeerstation waarmee de verbinding tot stand moet worden gebracht.

8. Wanneer u "Local programming station VirtualBox" selecteert, moet het IP-adres worden gewijzigd op het tabblad Settings.

→ Bepaal het adres via het Configuratiescherm.

9. Tabblad Connection with Connection: breng de verbinding tot stand.

→ Het scherm in TNCremo wordt gesplitst en de partitie met het TNC:\-programmeerstation wordt weergegeven.

Dit kan niet in het algemeen worden beantwoord en is soms afhankelijk van andere factoren, zoals een grafische driver. Raadpleeg de informatie in het downloadgedeelte voor meer informatie over de besturingssystemen waarvoor de afzonderlijke versies worden uitgebracht.

Soms is het mogelijk een actueel programmeerstation aan te passen aan de cyclusstructuur van een oudere versie, waardoor programmeerfouten kunnen worden verminderd.

Als laatste optie kan bijvoorbeeld een computer met Windows XP in een virtuele omgeving worden gebruikt om het oude programmeerstation te installeren.

We raden dezelfde procedure aan als op de echte machine:

 1. Verbinding met een netwerkstation waarop alle NC-programma's zijn opgeslagen en overdracht via Program Management op het programmeerstation
 2. Gebruik van TNCremo op deze of een andere pc in het netwerk.

Sommige machinefabrikanten bieden een aangepast programmeerstation (Digital Twin) voor hun machines. Als alternatief kan de service-afdeling van HEIDENHAIN aanbieden een aanpassing uit te voeren. De volledige overdracht van alle functies kan echter niet worden gegarandeerd.

De software van de testversie en de volledige versie is identiek. De functie wordt ingeschakeld via een hardwaredongle die gewoonlijk is ingebouwd in het toetsenbord van het programmeerstation. Of dit type dongle of een externe dongle is aangesloten, is afhankelijk van de opgegeven driver. De driver kan gratis worden gedownload van onze website, maar is afhankelijk van het model. Als u het niet zeker weet, installeert u gewoon beide drivers.

Als de dongle correct wordt weergegeven in Apparaatbeheer van Windows en nog steeds niet wordt herkend door de software, kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • Onjuiste softwareversie; dongle-licentie komt niet overeen
 • VirtualBox gebruikt de dongle niet goed → Controleer de installatie
 • Er zijn meerdere programmeerstations actief (het eerste station wordt de volledige versie)
 1. Download de meest recente versie van het VirtualBox-programmeerstation van de TNC 640 vanuit het downloadgedeelte om ervoor te zorgen dat het installatiebestand up-to-date is.
 2. Open het gedownloade .zip-bestand door met de rechtermuisknop te klikken.
 3. Ga naar het contextmenu "Properties" → tabblad "General" → Security (het bestand is afkomstig van een andere computer. Toegang kan om veiligheidsredenen worden geweigerd). → Schakel het selectievakje "Unblock" in.
 4. Pak het .zip-bestand uit en installeer het programmeerstation. Het is belangrijk dat u beheerdersrechten hebt op de installatie-pc.
NC-programmering

Als het bestand in de juiste indeling is gemaakt, kan het naar de TNC worden gekopieerd met de extensie ".a" via TNCremo of een USB-station. Eenmaal op de TNC kan deze worden gekopieerd van de programmabeheerder naar de actieve Tool.t via de functie "Copy". Het is ook mogelijk het bestand rechtstreeks in Tool.t samen te voegen via TNCcmd. Beide procedures worden beschreven in de gebruikershandleiding en kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de TNC.

Er kan een standaardeditor worden gebruikt. Het is belangrijk dat de kolommen niet worden verplaatst. Ontbrekende tekens moeten worden vervangen door spaties (opmerking: Geen tabstop).

Met de softkey BLANK IN WORKING SPACE kan de voorinstelling die in de handmatige bedieningsmodus is ingesteld, worden gebruikt in de simulatie.

 1. Schakel over naar de testmodus.
 2. Selecteer een bewerkingsprogramma.
 3. Druk op de softkey BLANK IN WORKING SPACE.
 4. Druk op de softkey met het machinepictogram.

Opmerking: de padbeschrijving voor deze softkey kan verschillen bij oudere besturingstypen. Raadpleeg zo nodig de gebruikershandleiding van uw softwareversie.

Dit komt doordat cyclus 220 en 221 DEF actief zijn en niet afzonderlijk hoeven te worden gestart. Als er echter een M99-functie of CYCL CALL is geprogrammeerd, wordt de bewerkingscyclus opnieuw uitgevoerd op hetzelfde punt waarop Cycle 22x eindigt.

Dit bericht wordt uitgevoerd door de TNC wanneer er geen geschikte oplossing kan worden berekend met de ingevoerde waarden. Dit kan worden veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende sequenties (SEQ), een beperkt verplaatsingsbereik, een onjuiste kinematische beschrijving of een ontbrekende M138-functie op een machine met drie roterende assen.

Nee, in dit geval is zelfs ISO-programmering specifiek voor de besturing. De enige uitzonderingen zijn programma's die alleen G0 en G1 bevatten, maar de programmakop moet ook worden gewijzigd.

De postprocessor moet altijd worden aangeschaft bij de fabrikant van het CAM-systeem. Of 2D-, 3D- (3+2 bewerking) of 3D-bewerking (5-assig synchroon) vereist is, hangt af van de machine, de NC-software en natuurlijk van de reeks te bewerken onderdelen.

Encoders

Onze infobase vertelt u alles over onze producten.
U kunt uw encoder zoeken op basis van uw ID-nummer of productnaam.

Aantal verdelingen op het ID-label

Het eerste getal na de modelaanduiding is het aantal verdelingen.

Neem bijvoorbeeld de ERN 420 1024:

 • Modelaanduiding ERN 420
 • Aantal verdelingen: 1024

De EnDat02- en EnDat22-aanduidingen definiëren verschillende technische parameters die belangrijk zijn voor de aansluiting van een encoder. Dit omvat de beschikbaarheid van incrementele signalen, het typische bereik van de spanningstoevoer, de opdrachtenset en de maximale klokfrequentie. De volgende tabel is onder andere van toepassing:

 

Incrementeel signaal

Bereik voedingsspanningOpdrachtensetMax. klokfrequentie
EnDat02Met 1 VPP incrementeel signaal3,6 V tot 5,25 V of 3,6 V tot 14 VOpdrachtenset 2.2≤ 2 MHz of
≤ 8 MHz of 16 MHz
EnDat22Zonder incrementeel signaal3,6 V tot 5,25 V of 3,6 V tot 14 VOpdrachtenset 2.2≤ 2 MHz of
≤ 8 MHz of 16 MHz

Raadpleeg de interfacebrochure met de aanvullende informatie en uitzonderingen in de technische gegevens.

Ga voor meer informatie over EnDat naar www.endat.de/de_EN/.

Resolutie is de kleinst mogelijke meetstap. Dit betekent hoe hoger de resolutie, hoe nauwkeuriger een waarde kan worden weergegeven.

De meetnauwkeurigheid is de maximumwaarde waarmee de encoder van de juiste waarde kan afwijken.

AMO-producten

Stuur uw AMO-apparaat naar HEIDENHAIN NV.

HEIDENHAIN NV
Pamelse klei 47
1760 Roosdaal

Neem contact op met de service-afdeling van HEIDENHAIN:

+32 54 51 52 10, service@heidenhain.be

Montage-instructies:
Ga voor meer informatie naar:
https://www.amo-gmbh.com/en/downloads/mounting-instructions/

CAD-gegevens:
Ga voor meer informatie naar:
https://www.amo-gmbh.com/en/downloads/cad-files/

 

Uitlijning van de encoder

Controleer de uitlijning van de scankop ten opzichte van de meetband.

De punten moeten zich aan dezelfde kant bevinden (zie afbeelding).

Retourneer beide scankoppen en de MHS-box.

De koppen worden gekalibreerd met de MHS-box.

De meetbanden kunnen in het apparaat achterblijven.

 • STU-60: voor de POSI 6-serie met 1VPP of TTL
 • STU-20: voor de POSI 5-serie met 1VPP of TTL
 • ATU-2: BISS C- en SSI-interface
 • PWM2x: EnDat, DRIVE-Cliq, gedeeltelijk 1VPP en TTL
 • PWT101: EnDat (1VPP en TTL met AMO-adapter)

Stuur uw aanvraag, inclusief het relevante ID- en serienummer, naar service@heidenhain.be​​​​​​​.

Signaalomvormers

Controleer of de TFTP-client is geactiveerd:

 1. Druk op de toets Windows + "R".
 2. Voer "appwiz.cpl" in en druk op Enter.
 3. De functie "Programs and features" verschijnt.
 4. Klik op "Activate or deactivate Windows features" aan de linkerkant.
 5. Er verschijnt een venster met de beschikbare Windows-functies. Schakel het selectievakje "TFTP client" in als dit nog niet is geselecteerd.
 6. De TFTP-Windows-client is geïnstalleerd en is onmiddellijk beschikbaar zonder het systeem opnieuw op te starten.

Mogelijk blokkeert een firewall de verbindingsinstelling. Probeer de firewall tijdelijk uit te schakelen.

De firmware van de EIB 7xx kan als volgt worden bijgewerkt:

 1. Download de huidige firmware.
 2. Sla het updatebestand op in "C:\temp\EIB\update_633281-xx.flash".
 3. Druk op de toets Windows + "R".
 4. Voer "cmd" in en druk op Enter.
 5. Voer "tftp –i 192.168.1.2 put C:\temp\EIB\update_633281-xx.flash tmp\update.flash" in en druk op Enter (pas het IP-adres zo nodig aan).
 6. Wanneer het bestand met succes is overgebracht, gaat de status-LED van de EIB 7xx uit. De voedingsspanning mag op dit moment niet worden uitgeschakeld en er mogen geen TCP-opdrachten naar de EIB 7xx worden gestuurd.
 7. Wanneer de status-LED weer actief is, kan de EIB 7xx opnieuw worden gestart.

Raadpleeg voor meer informatie over het uitvoeren van een firmware-update het gedeelte Firmware-update van de gebruikershandleiding. De huidige gebruikershandleiding is te vinden in het gedeelte "Gebruikersdocumentatie" in het downloadgedeelte. Selecteer onder "Filebase: Documentation" de volgende velden in het vervolgkeuzemenu:

 1. Categorie: evaluatie-eenheden
 2. Productfamilie en software-oplossingen: EIB

Met het hulpprogramma voor netwerkinstellingen op de cd met drivers (cd met drivers > EIB_7xx > windows > tools > networksettings > networksetting.exe) kunt u de firmwareversie van de aangesloten EIB 7xx controleren.

U vindt deze onder Evaluatie-eenheden in het downloadgedeelte. Selecteer de volgende velden in het vervolgkeuzemenu:

 • Categorie: evaluatie-eenheden
 • Productfamilie en software-oplossingen: EIB

Als de EIB 7xx niet kan worden bereikt, kunnen de standaard netwerkinstellingen van de EIB 7xx worden geladen door middel van een reset. Houd hiervoor de resetknop op de achterkant van het apparaat langer dan tien seconden ingedrukt.

Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "Reset modes supported by the product" (door het product ondersteunde terugstelmodi) in de gebruiksaanwijzing. Selecteer hiervoor de volgende velden in het vervolgkeuzemenu onder Filebase: documentation.

 • Categorie: evaluatie-elektronica
 • Productfamilie en software-oplossingen: EIB
Inspectie- en testapparatuur

Controleer of de hardware is aangesloten en ingeschakeld. Een andere oorzaak kan zijn dat de hardwaredriver voor de ATS-software niet is geïnstalleerd. Installeer de driver handmatig.

U hebt geen productcode nodig voor de standaardfuncties die worden beschreven in de gebruikershandleiding.

Nee, een PWT 10x is een testapparaat en kan niet worden gekalibreerd.

Ja, aangezien de PWM 20/PWM 21 een inspectie-apparaat is, raden we u aan de PWM om de twee jaar voor kalibratie naar HEIDENHAIN te retourneren.