TNC 620 en TNC 640 nieuwe en aangepaste functies in de TNC besturingen

Graag melden wij een aantal nieuwe en aangepaste NC gebruikersfuncties in de TNC besturingen. Tenzij anders vermeld werken deze op de TNC 620 en TNC 640.

Behoud startpunt bij onderbreking tijdens
Programma-afloop Na een onderbreking van een lopend programma, bijvoorbeeld door een NOOD-UIT, een interne stop of een onderbreking in de stroomtoevoer, slaan de TNC 620 en de TNC 640 het regelnummer in het programma van onderbreking direct op. Na een nieuwe start biedt de TNC deze regel aan als startpunt. Daarnaast kan het programma nu direct gestart worden, omdat nu niet meer eerst het hele programma doorgerekend behoeft te worden.

Uitbreiding Programmatest
De werkstand Programmatest is opnieuw iets uitgebreid met een functie die de gebruiker de mogelijkheid geeft om de simulatie op vooraf gedefinieerde posities te stoppen of direct naar bepaalde regels in het programma te springen om vanaf daar weer verder te simuleren. Ook is het mogelijk om het ruwdeel en ijlgangbewegingen te resetten. Dit geeft soms een beter overzicht in het beeld van de grafische simulatie.

Werkstand Positioneren met handingave Uitgebreid
In de werkstand MDI, ofwel Positioneren met handingave, kan nu evenals in de werkstand Programma-afloop, regel voor regel, een aantal regels worden afgewerkt dat met elkaar samenhangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regeloverstijgende instructies zoals radiuscorrecties en labelsprongen. Hiermee kan de werkstand MDI nog makkelijker worden gebruikt voor het afwerken van eenvoudige programma’s.

Ondersteunende weergave Programmeren Uitgebreid
De ondersteunende grafische weergave in de werkstand Programmeren is opnieuw een stuk verbeterd. Vooral bij hele lange en ingewikkelde programma’s biedt dit grote voordelen; Het is nu namelijk mogelijk om ook hier bepaalde gereedschapsbanen en ijlgangbewegingen grafisch te onderdrukken, waardoor het overzicht bij complexe programma’s toeneemt.

Controle op gereedschappen, ook in Programmatest
Met de functie Gereedschapsgebruik (test) kan voorafgaand aan het aflopen van een programma gecontroleerd worden of de in het geselecteerde programma gebruikte gereedschappen aanwezig zijn en de reststandtijd daarvan nog voldoende is.

Actuele coördinaten in werkstand Programmatest
In de werkstand Programmatest kan de gebruiker nu via de softkey METEN de actuele coördinaten tonen, door de muis in de grafische weergave te plaatsen.

Extra modus KinematicsOpt
De bestaande cyclus 451 voor het opmeten van de kinematica heeft nu een nieuwe modus. In deze nieuwe modus 02 wordt zoals gebruikelijk de kinematica vermeten in de rondassen. Aan - vullend worden nu echter ook hoekfouten en positioneerfouten ge - optimaliseerd, waardoor de nauwkeurigheid van de machine ver - der verbetert.

3D-ToolComp, nieuwe software op TNC 640
Bij de software-optie 3D-ToolComp gaat het om een 3D-correctiewaardetabel van de radius van gereedschappen en tastsystemen. Met de in de correctiewaardetabellen beschikbare deltawaarden worden de afwijkingen van de ideale bolvorm van gereedschappen en het schakelgedrag van tastsystemen verrekend. Dit gebeurt afhankelijk van de hoek tijdens de inzet in de machine. Hiervoor zijn in het bewerkingsprogramma vlaknormaalvectoren noodzakelijk. Via de nieuwe tastsysteem cyclus 444 wordt met deze correctiewaardes rekening gehouden.

Nieuw op TNC 640: 3D-tasten en 3D-kalibreren van tastsystemen
Met cyclus 444 Tasten 3D voor het meten van vrije vormvlakken kunnen punten op een 3D-geometrie worden gemeten. Na het aantasten geeft de TNC automatisch aan of de gemeten waarden binnen een vooraf opgegeven tolerantie liggen. Het resultaat kan in een NC-programma opgevraagd worden. De cyclus genereert ook een overzichtelijk meetprotocol in HTML-formaat. Om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te verhogen, kan voorafgaand aan de tastcyclus het tastsysteem 3D-gekalibreerd worden. Ver - volgens compenseert de cyclus het individuele schakelgedrag van het tastsysteem in de verschillende richtingen.

Ruimtelijke bogen TNC 640
De besturing ondersteunt nu ook het verwerken van ruimtelijke bogen. Dit betekent dus circulaire bewegingen is 3-assen simultaan, loodrecht op het bewerkingsvlak.

Overlappingsfactor, voeding en terugtrekrichting programmeren op TNC 640
De draaicycli 861, 862, 871, 872, 860 en 870 zijn uitgebreid met de parameter Q510, Q511 en Q462. Hiermee is het mogelijk een overlappingsfactor, een voeding en een terugtrekrichting te programmeren.