HEIDENHAIN actueel

HEIDENHAIN is in 49 landen, meestal met eigen dochterorganisaties, vertegenwoordigd. Verkoopingenieurs en servicetechnici bieden ter plaatse ondersteuning aan de gebruiker door hem te adviseren en service te verlenen.

De hoge kwaliteitsstandaard van HEIDENHAIN komt duidelijk naar voren in de certificering volgens het kwaliteitszorgsysteem DIN ISO 9001 en de erkenning als DAkkS-keuringsinstantie voor de meetparameters "lengte" en "hoek". Maar het houdt niet op bijde techniek: ook op het punt van milieubescherming legt HEIDENHAIN maatstaven aan. Een lange levensduur en een productontwerp dat rekening houdt met recyclingmogelijkheden enerzijds en zuinig omspringen met de hulpbronnen en een laag energiegebruik anderzijds, zijn voorwaarden voor de milieuverklaring volgens DIN ISO 14001.

Om het hoge kwaliteitsniveau van de HEIDENHAIN-producten te kunnen realiseren, zijn speciale productiemiddelen en meetmachines vereist. Originele productiemodellen en werkkopie├źn voor de vervaardiging van linialen worden in een speciaal voor dit doel ingericht gebouw met cleanroom gefabriceerd, waar speciale voorzieningen zijn getroffen om de temperatuur constant te houden en trillingen te isoleren. Ook de machines nodig voor het vervaardigen en meten van lineaire en boogverdelingen evenals kopieerinrichtingen heeft HEIDENHAIN zelf ontwikkeld en gefabriceerd. 

Hiervoor staat HEIDENHAIN vandaag de dag:

De TNC besturing met de dialoogprogrammering is de standaard geworden
voor modelmakerijen in Europa.  

HEIDENHAIN biedt een compleet programma van absolute en incrementele impulsgevers,
linialen en hoekmeetsystem

  • ongeveer 26 miljoen impulsgevers en hoekmeetsystemen
  • ongeveer 8 miljoen linialen
  • 513.000 digitale uitlezingen
  • meer dan 311.000 TNC besturingen in gebruik wereldwijd