Kwaliteit en milieubescherming

Kwaliteit

Sinds 1930 stelde  Dr. Johannes HEIDENHAIN zich ten dienste van de klanten en stelde  de kwalitatief hoogwaardige prestaties en een  voortdurende doorontwikkeling als principes voor een succesvolle onderneming. Dit geldt heden ten dage  voor ons werk en voor ons handelen. De vraag naar kwalitatief hoge prestaties betreft niet alleen producten, maar alle werkzaamheden in onze onderneming. Zo bevestigt ook de certificering volgens ISO 9001 de hoge HEIDENHAIN-standaard. 

Milieubescherming

Ook op het punt van milieubescherming legt HEIDENHAIN maatstaven aan. Een lange levensduur en een productontwerp dat rekening houdt met recyclingmogelijkheden enerzijds en zuinig omspringen met de hulpbronnen en een laag energiegebruik anderzijds, zijn voorwaarden voor de milieuverklaring volgens DIN ISO 14001.  De bepalingen volgens EMAS (Eco-Management and Audit-Scheme) versterken bovendien de ontwikkelingsambities naar duurzame ontwikkeling van HEIDENHAIN, die duurzaam,  economisch, ecologisch en sociaal verdraagzaam moeten zijn.