Besturingen voor gereedschapsmachines

Besturingen voor frees- en freesdraaimachines en bewerkingscentra:

 • vormen met hun programmareeks een consequente productenlijn
 • sturen machines aan met tot 24 assen
 • zijn werkplaatsgericht via de KLAARTEKST-programmering
 • kunnen ook extern geprogrammeerd worden
 • zijn ook geschikt voor de geautomatiseerde productie
 • zijn de juiste keuze voor de simpele freesbewerking tot aan hoge snelheidsfrezen

Besturingen voor draaimachines:

 • geschikt voor zowel cycli- als  CNC-draaimachines
 • maakt het handmatig produceren van eenvoudige werkstukken mogelijk
 • ondersteunt de programmering via talrijke cycli
 • biedt met smart.Turn een dialooggestuurde - en grafisch ondersteunde programmering voor ingewikkelde werkstukken
 • verwezenlijkt samengevoegde frees- en boorberwerkingen in één klemming
 • ondersteunt ook vertikaal-draaimachines
 • geschikt voor een digitale of analoge regeling 

Intelligente functies met toegevoegde waarden