TNC 320 - De compacte baanbesturing voor frees- en boormachines

De TNC 320 is een compacte, maar veelzijdige baanbesturing met vier (optioneel vijf) gestuurde assen. Op basis van het flexibele bedieningsconcept  – werkplaats gerichte programmering in HEIDENHAIN-klartekst-dialoog of externe programmering – en zijn  vermogen om te presteren is hij bijzonder geschikt voor gebruik op universele frees- en boormachines in  

  • Enkelstuks- en serieproductie 
  • Gereedschapsbouw 
  • Algemene machinebouw 
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Prototypes bouwen en testwerkplaatsen   
  • Reparatie-afdelingen   
  • Trainings- en opleidingsinstituten

Het 15" TFT-kleuren-vlakbeeldscherm toont overzichtelijk alle informatie die nodig is voor programmering, bediening en contrôle van besturing en machine: programmaregels, uitleg, foutmeldingen enz.. Extra informatie  biedt de grafische ondersteuning bij de programma-ingave, bij de programmatest en bij de bewerking. 
Met  Split-Screen kan op de ene beeldschermhelft de NC-regels getoond worden, en op de andere beeldschermhelft kan de grafiek of de statusweergave getoond worden.

Tijdens de programma-afloop heeft men altijd op het beeldscherm de statusweergave ter beschikking. Deze geeft informatie over gereedschapspositie, over het actuele programma, de actieve cycli en coördinaten-omrekeningen enz.. Eveneens toont de TNC 320 de actuele bewerkingstijd.