Tastsystemen voor gereedschapsmachines

Sinds meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert HEIDENHAIN meettasters voor de werkstuk- en gereedschapvermeting op bewerkingsmachines – in het bijzonder op freesmachines en bewerkingscentra. De setup-, meet- en controlefuncties van de tastsystemen zijn – in combinatie met de meeste NC-besturingen ook programmagestuurd – geautomatiseerd uitvoerbaar en helpen om kosten te besparen. De werkstukvermeting neemt het schakelend tastsysteem TS over, voor de gereedschapvermeting zijn de TT tastsystemen en de TL lasersystemen beschikbaar.

Technisch overtuigen de HEIDENHAIN tastsystemen met een aantal toonaangevende oplossingen, zoals de onverslijtbare optische sensoren, de geintegreerde doorblaasnozzles voor het reinigen van de meetplaats of de toelaatbare taststiftuitwijking, inclusief het vooraf bepaalde breekpunt in de taststift. 

Effectieve botsingsbescherming

Een mechanische adapter tussen tastsysteem en conus zorgt bij de TS 460 voor een uitgebreidere botsings-bescherming, die ook de behuizing van het tastsysteem beslaat. Bij lichte aanraking met het werkstuk of de klauwplaat wijkt het tastysteem uit. Tegelijkertijd deactiveert een ingebouwde schakelaar het gereedsignaal en stopt de machine. Een verkeerde beweging blijft daardoor zonder ernstige gevolgen. De botsbescherming van de TS 460 compenseert voor kleine botsingen en voorkomt grotere schades aan de spil alsmede aan machine-onderdelen.

Draadloze signaaloverdracht of infrarood

De in de tastsystemen TS 460 en TT 460 gecombineerde signaaloverdracht combineert de voordelen van infrarood en radiografisch in een systeem. De infraroodoverdracht is ideaal voor compacte machines met een afgesloten werkruimte, de radiografische overdracht is voornamelijk op grote gereedschapsmachines toepasbaar.