Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

Besturingen en meettechniek van HEIDENHAIN: veilige processen – nauwkeurig, dynamisch en efficiënt produceren

Een duidelijk concurrentievoordeel is de beheersing van uiterst complexe processen bij het frezen en draaien. Gereedschapsmachines met besturingen, meetsystemen en aandrijftechniek van HEIDENHAIN bieden hiervoor de beste technische voorwaarden. Dat tonen op indrukwekkende wijze de live-demonstraties en presentaties op de HEIDENHAIN-stand en bij de industrie 4.0 area tijdens de EMO 2019. Om ervoor te zorgen dat ook prima gekwalificeerde TNC-gebruikers aan deze machines werken, is HEIDENHAIN met de TNC Club betrokken bij de stichting jong talent voor machinebouw, voor opleiding en bijscholing.
Om producten met de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid en kwaliteit op een procesveilige, economische en efficiënte manier te kunnen produceren, moeten rondom de gereedschapsmachine zeer verschillende componenten perfect bij elkaar passen en met elkaar samenwerken. Op de EMO 2019 toont HEIDENHAIN in live-demonstraties en presentaties de meest uiteenlopende combinaties en oplossingsmethoden voor een optimalisering van de processen.

Nieuwe opties, functies en hardware voor de TNC-besturingen
HEIDENHAIN-besturingen overtuigen al vanaf batchgrootte 1 met procesveiligheid, nauwkeurigheid en productiviteit. Bovendien maken ze de eenvoudige en veilige digitale integratie van de machine in de procesketen mogelijk. Daarvoor zorgen functiepakketten zoals Dynamic Precision, Dynamic Efficiency en Connected Machining en talrijke andere opties. De nieuwe TNC 640 met 24" widescreen en Extended Workspace Compact biedt dankzij het gedeelde beeldscherm twee werkgebieden: parallel aan het besturingsbeeldscherm kan de gebruiker andere toepassingen laten weergeven. Daarmee beschikt hij over een bijzonder gebruikersvriendelijke werkplek om opdrachten volledig digitaal direct op de besturing te organiseren. Met de componentbewaking presenteert HEIDENHAIN bovendien een nieuwe optie bij de TNC-besturingen, die processen en machines door gerichte monitoring beschermt tegen uitval door overbelasting en slijtage:
  •   Een permanente bewaking van de belasting van de spillagers voorkomt het overschrijden van vastgelegde grenswaarden en daarmee schade aan de spil.
  •   Een cyclische controle van de aanzetassen maakt conclusies mogelijk over de slijtage van de kogelschroefaandrijving en een te verwachten uitval.
Dit vergroot de procesveiligheid, de productiviteit en de levensduur van de machine, terwijl het risico van ongeplande machinestilstand en de daarmee gepaard gaande aanzienlijke kosten wordt verminderd. HEIDENHAIN toont in samenwerking met OPS-Ingersoll en Haimer live op de mav industrie 4.0 area hoe procesveilig en efficiënt het intelligente gegevensbeheer inclusief anticiperende planning van opdrachten in een geautomatiseerde productie werkt. De besturing TNC 640, de Batch Process Manager en de StateMonitor van HEIDENHAIN maken perfect georganiseerde en volledig gedigitaliseerde processen mogelijk.

Voor elke rondas een meetsysteemoplossing
HEIDENHAIN-meetsystemen voor de positiebepaling op langs- en rondassen zijn de industriestandaard voor de Closed Loop-regeling, dus de maatnauwkeurige productie zonder invloeden als gevolg van thermisch afhankelijke veranderingen van het aanzetmechanisme. Op de EMO 2019 legt HEIDENHAIN de focus met name op de hoekmeters en toont samen met AMO-oplossingen voor elke rondas, bijvoorbeeld:
  • De optische hoekmeters van het type RCN 2001 met eigen lagering en geïntegreerde statorkoppeling zijn fundamenteel herzien. Ze bieden nu een nog betere systeemnauwkeurigheid en een hoger maximumtoerental. Geavanceerde mogelijkheden voor temperatuurbewaking verhogen de procesveiligheid. De RCN 2001-hoekmeters verzenden daarvoor via een digitale interface – naast de temperatuurwaarden van de geïntegreerde temperatuursensor – nog meer sensorgegevens, in het bijzonder de temperatuur van de koppelmotor.
  • De nieuwe generatie modulaire, optische ERA-hoekmeters is nu ook uitgerust met de HEIDENHAIN Signal Processing-ASIC HSP 1.0. De HSP 1.0 werd tot nu toe uitsluitend in open lineaire encoders gebruikt en compenseert schommelingen van de signaalamplitude als gevolg van storingen vrijwel volledig.
  • AMO presenteert op de EMO zijn modulaire bandoplossing WMKA voor bijzonder grote diameters met EnDat- en DRIVE-CLiQ-interface voor veiligheidsgerichte toepassingen. Een demonstratie-eenheid met vier verschillende hoekmeters toont de invloed van het meetprincipe op de dynamiek en de nauwkeurigheid van rondassen. Bovendien toont deze de systeemarchitectuur voor de digitale temperatuurbewaking van een ETEL-koppelmotor.
Innovatief inrichten en meten
HEIDENHAIN-tastsystemen en de vele tastcycli van de HEIDENHAIN-besturingen verhogen de maatnauwkeurigheid van de vervaardigde werkstukken. Het uitlijnen en opmeten van werkstukken en het kalibreren van de machinekinematica vinden snel en eenvoudig plaats vóór de bewerking of tijdens het lopende proces. Voor dit doel zijn de tastsystemen optimaal op de TNC-cycli afgestemd. De slijtagevrije sensorsystemen van de tastsystemen, blaas-spoelvoorzieningen waarmee het meetstation wordt gereinigd, de accubewaking en de effectieve botsingsbescherming zorgen bovendien voor procesveilige meetresultaten.

Betere prestaties en procesveiligheid door nieuwe generaties aandrijvingen
Aandrijvingen en besturingstechniek van HEIDENHAIN en ETEL dragen wezenlijk bij aan de dynamische en zeer nauwkeurige bewegingsbesturing van gereedschapsmachines.</ p>
  • De nieuwe generatie HEIDENHAIN-aandrijvingen GEN 3, die op de EMO haar première zal vieren, zorgt voor maximale prestaties en biedt intelligente overdrachtstechniek, krachtige diagnose en eenvoudige montage- en verbindingstechniek.
  • Met de koppelmotoren van de series TMB en TMK presenteert ETEL systemen met een hoog koppel voor gereedschapsmachines. Hun bijzondere sterke punten zijn het klikloze design, de optimale gelijkloop en de buitengewoon hoge regelkwaliteit. Samen met HEIDENHAIN-meettechniek vormen deze een perfecte combinatie voor high-end rondassen. Hier overtuigen ze met een excellente dynamische nauwkeurigheid, hoge toerentallen en koppels en een perfect op elkaar afgestemde diagnose.
TNC Club: ontmoetingspunt voor expertkennis met nieuwe bijscholingsmogelijkheden
De stand van de HEIDENHAIN TNC Club is ook op de EMO weer het ontmoetingspunt voor expertkennis voor alle TNC-gebruikers. Het gaat om de bijscholing van ervaren professionals en de opleiding van gekwalificeerd jong talent. Daarvoor presenteert de TNC Club op de EMO voor het eerst een nieuw opleidingsprogramma voor niet-professionele en dwarsinstromers: de opleiding tot TNC-professional. Daarmee wil HEIDENHAIN de premiumleden van de TNC Club ondersteunen bij de beheersing van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

HEIDENHAIN is partner van umati
De digitale koppeling en de daarmee verbonden mogelijkheden voor de registratie van machinegegevens en voor installatie- en procesbewaking vereisen universele, gestandaardiseerde interfaces. Alleen wanneer gestandaardiseerde informatie systeemoverschrijdend tussen de deelnemers kan worden uitgewisseld, kunnen oplossingen zoals de monitoring-software StateMonitor eenvoudig worden aangesloten en volledig worden benut. Daarom ondersteunt HEIDENHAIN het VDW-interfaceproject umati. Dr. Jan Braasch, directeur Marketing van DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH: "Als fabrikant van besturings- en meetsystemen verwelkomt HEIDENHAIN het initiatief van de VDW en ondersteunt het project umati. Op de EMO zullen we de koppeling van gereedschapsmachines met HEIDENHAIN StateMonitor via umati live laten zien."
 
Contactpersoon – Presse

Uli Poestgens

Marketing Communications

+49 8669 31-3952

presse@heidenhain.de