Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

HEIDENHAIN CNC PILOT 640: high-end draaien met een druk op de knop

De draaibesturing CNC PILOT 640 van HEIDENHAIN overtuigt al jarenlang met vele voordelen, die de gebruiker de high-end draaibewerking vergemakkelijken. Daarom wordt deze steeds vaker voor toepassingen gebruikt die een eenvoudige bediening in de werkplaats moeten combineren met een hoge productiekwaliteit. Dat heeft ook de draaimachinespecialist EMCO ontdekt die de CNC PILOT 640 heeft opgenomen in het besturingsprogramma voor de EMCOTURN E45 en EMCOTURN E65.

Dankzij de flexibiliteit en talrijke ondersteuningsfuncties ervan is de HEIDENHAIN CNC PILOT 640 een populaire draaibesturing bij de op de werkplaats afgestemde productie. In combinatie met de voor HEIDENHAIN-besturingen typische, geoptimaliseerde bewegingsbesturing zorgen deze voordelen voor een bijzonder efficiënte, procesveilige en kwalitatief hoogwaardige productie van afzonderlijke onderdelen en series en van eenvoudige en zeer complexe werkstukken.

TURN PLUS – met één druk op de knop naar het NC-programma
Met TURN PLUS maakt de gebruiker aan de CNC PILOT 640 zijn NC-programma's in een mum van tijd. Na het beschrijven van de contour van het onbewerkte en bewerkte werkstuk moeten alleen nog materiaal en spanmiddelen worden geselecteerd. Al het overige wordt door TURN PLUS automatisch uitgevoerd:

 • Analyse van de contouren
 • Keuze van de werkstrategie
 • Kiezen van gereedschap en snijgegevens
 • Genereren van de NC-regels

Het resultaat is een uitgebreid beschreven smart.Turn-programma met werkblokken, de zogenaamde units. Ook voor complexe werkstukken met boor- en freesbewerkingen en bewerkingen op voor- en achterkant en op het mantelvlak maakt de besturing CNC PILOT 640 automatisch het NC-programma. Dat bespaart na het definiëren van de geometrie tot 90 procent van de tijd die voor de conventionele programmering van de bewerking nodig zou zijn.

Interactieve contourprogrammering ICP
Bij complexe onderdelen of ontbrekende maatgegevens van het werkstuk biedt de interactieve contourprogrammering (ICP) hulp. De gebruiker van de CNC PILOT 640 beschrijft de contourelementen hetzij conform de maatvoering in de tekening. Of hij importeert de contour eenvoudig uit een tekeningbestand in DXF-formaat. Bij ontbrekende coördinaten, snijpunten, middelpunten, enz. berekent de CNC PILOT 640 automatisch, voor zover deze mathematisch zijn vastgelegd. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, toont de besturing de mathematisch uitvoerbare varianten, zodat de gebruiker de gewenste oplossing kan selecteren. Bovendien kunnen bestaande contouren op elk gewenst moment worden aangevuld of gewijzigd. Visuele controle reeds vóór de bewerking. De gedetailleerde 3D-simulatie met hoge resolutie van de CNC PILOT 640 toont het resultaat van de draai-, boor- of freesprocessen reeds vóór de eigenlijke bewerking. Het vrij om alle assen draaibare beeld van het onbewerkte en bewerkte werkstuk maakt visuele controle vanuit alle gezichtshoeken mogelijk. Intuïtief navigeert de gebruiker naar elk geprogrammeerd detail en zoomt erop in – vanzelfsprekend ook bij C-ascontouren op het mantelvlak of de voorkant en bij Y-ascontouren in het gezwenkte vlak. Zo helpt de 3D-simulatie erbij om al voor de bewerking ook kleine fouten op te sporen. Ook bij de complexe meerkanaals programmering kunnen de gereedschapsbewegingen van de betreffende sledes bij de werkstukken vooraf worden gesimuleerd en weergegeven.

Load Monitoring herkent gereedschapsslijtage en -breuk tijdens de bewerking. Load Monitoring bewaakt de aandrijfbelasting van de spil- en aanzetassen van de machine en vergelijkt deze met de belastingswaarden van een referentiebewerking. De CNC PILOT 640 kan de belastingswaarden overzichtelijk grafisch weergeven in een afzonderlijk venster. Hiertoe legt de gebruiker twee grenswaarden vast, die verschillende foutreacties veroorzaken:

 • Als de eerste grenswaarde wordt overschreden, wordt het huidige gereedschap als verbruikt aangemerkt. De besturing kan het bij de volgende gereedschapsoproep automatisch door een eerder gedefinieerd wisselgereedschap vervangen.
 • Als de tweede grenswaarde wordt overschreden, gaat de CNC PILOT 640 uit van een niet-toegestane belasting (bijvoorbeeld door een gereedschapsbreuk) en wordt de bewerking gestopt.

Dat verhoogt de procesveiligheid bij de bewerking aanzienlijk, vooral bij onbemand bedrijf.

Complete bewerking met B-as en tegenspil
Op machines met B-as kunnen boor- en freesbewerkingen worden uitgevoerd op vlakken die schuin in de ruimte liggen. De CNC PILOT 640 lost deze taken eenvoudig en snel op, omdat de gebruiker de bewerking zoals gebruikelijk in het hoofdvlak kan programmeren. Daarmee profiteert hij van:

 • efficiënt programma's maken met smart.Turn
 • effectieve draai-, frees- en boorbewerkingen met interne cycli van de besturing
 • complete bewerking op 6 zijden
 • Hogere productiviteit en kortere bewerkingstijd

Moderne multitouch-bediening en overzichtelijke weergave
De CNC PILOT 640 is ook leverbaar met een praktisch touchscreen dat voor ruwe werkplaatsomstandigheden is ontworpen. Hij is spatwaterdicht, krasvast en gecertificeerd conform beschermingsklasse IP54. Het beeldscherm kan met gebaren, zoals ze van mobiele eindapparaten bekend zijn, worden bediend. Op het touchscreen toont de CNC PILOT 640 overzichtelijk alle informatie die de gebruiker nodig heeft voor de programmering, bediening en controle van besturing en machine:

 • Bij de programma-invoer geven helpschermen uitleg over de vereiste parameters.
 • Tijdens de simulatie worden alle bewegingen van het gereedschap detailgetrouw en realistisch weergegeven.
 • Tijdens de programma-afloop toont de CNC PILOT 640 alle informatie over de gereedschapspositie, het toerental en de belasting van de aandrijvingen alsmede de actuele machinestatus.

Efficiënte draaibewerking in een gekoppeld productieproces
De gebruiker van een CNC PILOT 640 kan met behulp van Connected Machining alle belangrijke gegevens uit het netwerk oproepen en direct op de besturing gebruiken. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de weergave van beeld- of PDF-bestanden met de standaardfuncties van de besturing. Met de Remote Desktop Manager kunt u van het besturingsbeeldscherm overschakelen naar de interface van een Windows-pc. Technische tekeningen, CAD-gegevens, NC-programma's, gereedschapsgegevens, werkinstructies, plaatsingslijsten en magazijngegevens zijn daarmee digitaal op de machine beschikbaar. De juiste informatie is altijd beschikbaar op de juiste machine, in de juiste kwaliteit en met de juiste actualiteit. Met de software StateMonitor en de uitgebreide weergave Extended Workspace uit het Connected Machining-pakket kan de gebruiker bovendien de status van zijn machines altijd en overal in de gaten houden.

StateMonitor werkt op elk apparaat dat over een webbrowser beschikt, dus op pc's, smartphones en tablets, maar natuurlijk ook op HEIDENHAIN-besturingen en de Extended Workspace. De software geeft een snel overzicht van de actuele machine- en opdrachtstatus van de aangesloten machines en geeft informatie over machinemeldingen. Bovendien kan StateMonitor bij bepaalde gebeurtenissen ook een e-mail verzenden, bijvoorbeeld bij het programma-einde, een machinestilstand of een servicemelding. De ontvanger van de machinemeldingen kan onmiddellijk reageren en de juiste maatregelen treffen. Extended Workspace biedt als extra monitor naast of boven het eigenlijke besturingsbeeldscherm bijvoorbeeld uitzicht op een computer op kantoor die via de Remote Desktop Manager is verbonden, of op de software StateMonitor. Het besturingsbeeldscherm toont nog steeds het lopende NC-programma. Extended Workspace kan voor de gewenste toepassingsmogelijkheden individueel worden ingesteld. De geïntegreerde computer beheert zelfstandig de lopende applicaties en heeft een krachtige processor.

Contactpersoon – Presse

Uli Poestgens

Marketing Communications

+49 8669 31-3952

presse@heidenhain.de