Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

HEIDENHAIN op de EMO 2023:
verlaag CO2-uitstoot en kosten

Oplossingen die gereedschapsmachines resource- en kostenefficiënter maken door de hoofd-, neven- of stilstandtijden te verminderen, zijn zeker de meest effectieve maatregelen voor een verminderd energieverbruik in de werkplaats. Daarom staat de EMO 2023 bij HEIDENHAIN in het teken van oplossingen voor nog hogere procesveiligheid bij een nog kleinere CO2-uitstoot.

Sneller produceren, hogere kwaliteit realiseren, langer productief zijn en daarbij resources sparen – dat zijn de eisen die in de huidige productie worden gesteld. Om deze doelstellingen te bereiken, verwachten de gebruikers van hun machines meer spanen in minder tijd bij perfecte bewerkingsresultaten vanaf de eerste component, bij een gereduceerde CO2-uitstoot. Intelligente oplossingen van HEIDENHAIN bieden uitgebreide mogelijkheden voor maximale prestaties, procesveiligheid en kostenefficiëntie.

                                                  

Tastsystemen TS 460 en TS 760 van HEIDENHAIN: productieve tijd winnen

Werkstukken sneller en tijdens het lopende proces instellen of meten: daarvoor maakt het werkstuktastsysteem TS 460 van HEIDENHAIN zeer hoge meetaanzetten tot 3000 mm/min mogelijk. Met de hieruit resulterende verkorting van de tasttijden met tot 30% winnen gebruikers waardevolle productietijd in hun werkplaats. Bovendien biedt de TS 460 met zijn geïntegreerde blaas-spoelvoorzieningen een hoge meetnauwkeurigheid, omdat het tastoppervlak vóór het tasten kan worden bevrijd van spanen die het meetresultaat zouden kunnen beïnvloeden. En hij kan optioneel van een effectieve botsingsbescherming worden voorzien, die niet alleen dure schade voorkomt, maar het tastsysteem ook thermisch ontkoppeld.

Met het tastsysteem TS 760 van HEIDENHAIN kunnen werkstukken met zeer hoge 3D-nauwkeurigheid en zeer geringe tastkrachten worden opgemeten. Daardoor is het vooral geschikt voor precisieonderdelen in de matrijzenbouw en voor zeer gevoelige werkstukken. En levert met meetaanzetten tot 1000 mm/min ook topprestaties.

Meetsystemen LC en RCN van HEIDENHAIN: 99% minder CO2

Op het gebied van machinecomponenten presenteert HEIDENHAIN de lineaire encoders van de LC-serie en de RCN-hoekmeters met een geoptimaliseerde optiek voor een optimaal zicht, ook bij vloeibare verontreinigingen en condensatie. In veel gevallen werken de apparaten betrouwbaar zonder perslucht. Dat vereenvoudigt het sperluchtsysteem, zodat de voordelen van positiemeting in de Closed Loop bij aanzienlijk lagere systeemkosten kunnen worden benut. Bovendien vermindert de afwezigheid van sperlucht de CO2-uitstoot van de machine met wel 99%. Voor het berekenen van de concrete besparingsmogelijkheden kunt u op de HEIDENHAIN-homepage een speciale online-tool vinden: www.heidenhain.com/co2footprint

De LB 383C van HEIDENHAIN: de maatstaf voor lange assen

De gesloten lineaire encoder LB 383C van HEIDENHAIN is de nieuwe specialist in positiemeting in machines met lange assen. Daarvoor is hij met meetlengten tot 72 m beschikbaar. Dankzij de krachtige aftasting is de nieuwe LB 383C bijzonder ongevoelig voor verontreinigingen en tegelijkertijd zeer stijf in meetrichting. Dat verhoogt de procesveiligheid en maakt aanzienlijk hogere regelparameters in de controller mogelijk, dus meer prestatievermogen van de machine. En de LB 383C bespaart kosten. Want zijn profielen zijn aangepast aan die van de lineaire encoders van het type LC 200. Dat vermindert niet alleen het voorraadbeheer, maar maakt ook speciale aansluitstukken voor de perslucht overbodig.

HEIDENHAIN laat groene sporen achter in de productie: het nieuwe besturingsniveau TNC7, lengtemeetsystemen uit de LC-serie, sensoren zoals TD 110 of de software StateMonitor voor de registratie van machinegegevens verhogen de productiviteit en procesveiligheid.
Het tastsysteem TS 460 van HEIDENHAIN verlaagt de tasttijden met tot 30% en biedt gebruikers waardevolle productietijd.
Met de gesloten meetsystemen LC en RCN van HEIDENHAIN kan het sperluchtsysteem van de gereedschapsmachine worden vereenvoudigd. De CO2-uitstoot daalt met tot 99% en ook de systeemkosten dalen.
De nieuwe lineaire encoder LB 383C van HEIDENHAIN voor machines met lange assen: meer prestatievermogen en procesveiligheid, minder opslagkosten.
Contactpersoon – Pers

Marketing communicatie

+32 54 34 31 58

marketing@heidenhain.be
Downloads
Persbericht