Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

De TNC7 van HEIDENHAIN
Nieuwe functies en meer bedieningscomfort voor de op de werkplaats gerichte productie

Gebruikers en fabrikanten van gereedschapsmachines ervaren met het nieuwe besturingsniveau TNC7 van HEIDENHAIN volledig nieuwe mogelijkheden voor de programmering en bediening van hun gereedschapsmachines. Want de bediening is intuïtief, opdrachtgericht en individueel. Daarvoor zorgen veel slimme functies, die de op de werkplaats gerichte productie naar een nieuwe dimensie brengen. En die HEIDENHAIN voor de AMB 2022 nog een keer verder heeft ontwikkeld.

Het nieuwe grafische 6D-instellen van werkstukken

De TNC7 biedt naast het grafisch instellen van de spanmiddelen nu ook de mogelijkheid om willekeurige werkstukken tot en met complexe delen met vrije vorm met behulp van een nieuwe tastfunctie in een mum van tijd grafisch in te meten. De TNC7 visualiseert daarbij de gehele machineruimte – met machinecomponenten, spanmiddelen, gereedschap en werkstukken – voor het eenvoudig en procesveilig instellen. Want met de complete 3D-weergave van de situatie in de werkruimte ondersteunt de TNC7 de gebruiker zo goed mogelijk tijdens het instellen.

Met het nieuwe grafische 6D-instellen voor werkstukken hoeft de gebruiker niet meer te weten welke tastfuncties hij in welke volgorde moet gebruiken. De TNC7 ondersteunt deze bij het inmeten stap voor stap. De gebruiker spant eerst in de realiteit het werkstuk in zijn spanmiddel. Vervolgens selecteert hij op de TNC7 een geschikt 3D-model van zijn werkstuk en positioneert het virtueel grof in de spaninrichting. Al tijdens deze werkstap geeft de TNC7 aan dat de taster het werkstuk herkent. De TNC7 leidt de gebruiker vervolgens aan de hand van de virtuele afbeelding op het touchscreen door middel van pijlen door de afzonderlijke tastprocedures. Een groene pijl op het beeldscherm geeft de gebruiker aan wanneer hij een zinvol tastproces kan starten. Hij hoeft dan alleen nog op de NC-starttoets te drukken. Bovendien geeft een eenvoudige stoplichtgrafiek aan of de werkelijke positie van het werkstuk inclusief rotaties al volledig is geregistreerd en het referentiepunt kan worden opgeslagen. Als het werkstuk volledig is geregistreerd, kan de bewerking worden gestart.

Met deze nieuwe functie kunnen ook minder ervaren operators een eenvoudig onbewerkt werkstuk snel en veilig configureren. Anderzijds kunnen ook complexe onbewerkte delen en delen met vrije vorm, reeds voorbewerkte freesdelen, gietstukken of lasdelen worden uitgelijnd. Dit wordt mogelijk gemaakt, omdat rondassen nu ook binnen de tastfunctie kunnen worden versteld. Daarmee opent de TNC7 nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Het nieuwe grafische 6D-instellen van werkstukken van de TNC7 ondersteunt de gebruiker bij het tasten van willekeurige werkstukken en vult perfect het grafische instellen van de spanmiddelen aan.

Comfortabel programmeren met NC-modules

De nieuwe NC-modules van de TNC7 zorgen voor bijzonder comfortabel werken. Hiermee kan de gebruiker willekeurige programmadelen uit NC-programma's die hij vaak gebruikt, opslaan en altijd heel eenvoudig weer in nieuwe programma's invoegen. Dit kunnen bijvoorbeeld de noodzakelijke regels zijn om "Bewerkingsvlak zwenken" te activeren, maar ook complete functie- of technologiesecties. Zo kan de gebruiker voor OCM (Optimized Contour Milling), het wervelfrezen van de volgende generatie, combinaties van verschillende cycli en gereedschappen opslaan en op elk gewenst moment weer oproepen. Dit vergemakkelijkt en versnelt de dagelijkse programmering in de werkplaats aanzienlijk. Maar ook technologiegegevens, bijvoorbeeld voor het maken van schroefdraad, kan de gebruiker als NC-modules opslaan – inclusief gereedschap en cyclus. Daartoe markeert hij in een gemaakt NC-programma het gewenste deel en slaat dit op met de opdracht "NC-component aanmaken" onder een vrij selecteerbare bestandsnaam. Wanneer processen veranderen, kunnen zo gemaakte NC-componenten op elk gewenst moment worden uitgebreid en aangepast.

Intelligent programmeren

De TNC7 vult de vertrouwde programmering in gewone taal aan met slimme functies en de nieuw ontwikkelde grafische programmering. De gebruiker tekent contouren direct op het touchscreen. De TNC7 vertaalt de tekening en slaat deze op in de dialoogondersteunde TNC-programmeertaal gewone taal. Ook cycli en bestaande contourprogrammering kunnen verder worden gebruikt – natuurlijk ook aanwezige NC-programma's.

Zo begeleidt de TNC7 het gehele productieproces van idee tot en met het bewerkte werkstuk met doordachte oplossingen. Bijvoorbeeld met een uiterst veelzijdig cycluspakket, intelligente tastfuncties en een grafisch geleid inmeten van spanmiddelen. De nieuwe, krachtige editor maakt snelle en veilige bewerking van ook complexe NC-programma's mogelijk. De perfecte visualisering van het werkstuk en de werkruimte vergemakkelijkt daarbij het dagelijks werk. En programmasimulaties zijn zonder verandering van werkstand op elk gewenst moment mogelijk.

Met de TNC7 kunnen gebruikers de weergave van de werkgebieden naar behoefte aanpassen en favorieten opslaan. Zo zijn alle informatie en functies altijd precies daar waar ze nodig zijn.

Op maat gemaakte gebruikersinterface – nu nieuw met de donkermodus

De gebruikersinterface van de TNC7 is ontworpen om ervoor te zorgen dat de gebruiker tijdens het dagelijks werk snel tot het beste resultaat komt. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker bij de dagelijkse werkzaamheden bijvoorbeeld ook bij weinig licht ontspannen aan de besturing kan werken, verbetert de nieuwe donkermodus de lees- en zichtbaarheid op het touchscreen van de TNC7. Omdat verschillende taken ook daarop afgestemde werkomgevingen vereisen, kunnen gebruikers de beeldscherminhoud bovendien geheel naar hun wensen en voorkeuren aanpassen, bijvoorbeeld via individuele favorieten en een eigen Home-menu voor snelle start. Zo zijn alle informatie en functies altijd precies daar waar ze nodig zijn.

Daarbij biedt de op een invoerscherm gebaseerde en dialoogondersteunde gebruikersinterface een perfect bedieningscomfort bij optimale oriëntatie. Het werken gaat op het touchscreen zeer nauwkeurig en vloeiend. Dankzij de zeer hoge bedieningsdynamiek reageert de besturing absoluut zonder vertraging op de invoer. Een nieuw ontwikkeld toetsenbord maakt klassieke invoer met verbeterde mechanica en geoptimaliseerd drukpunt eveneens nog comfortabeler en veiliger.

Nieuw voor de TNC7: de donkermodus biedt een betere zichtbaarheid van de inhoud onder lastige lichtomstandigheden

Perfect design

De TNC7 definieert het design van toekomstige besturingsgeneraties van HEIDENHAIN. Daarbij is niet alleen de look-and-feel opvallend nieuw. Naast hoogwaardige hardwarecomponenten biedt de TNC7 vooral een geavanceerd en individueel aan de eisen van de gebruiker aanpasbare gebruikersinterface. Ook de bediening van de TNC7 is volledig nieuw ontwikkeld. Het maken van programma's, instellen of opmeten van het voltooide onderdeel – de TNC7 ondersteunt de gebruiker in elke situatie. En biedt met een uiterst uitgebreid functiepakket maximale flexibiliteit bij het werk.

Dynamische botsingsbewaking DCM: de volgende generatie

Bescherming rondom voor de machine door de bewaking van machine-elementen, gereedschap en spanmiddelen: hiervoor biedt de TNC7 de volgende generatie dynamische botsingsbewaking DCM (Dynamic Collision Monitoring). Met het volgende besturingsniveau beschermt DCM niet alleen tegen botsingen tussen machineonderdelen en gereedschappen. Ook spanmiddelen kunnen in 3D-formaten worden geïmporteerd, bewaakt en met een nieuwe functie heel eenvoudig grafisch ondersteund worden ingemeten. Deze botsingsbescherming biedt de TNC7 zowel bij handbediening als bij automatisch bedrijf. Mogelijke botsingen kunnen bovendien al vóór de bewerking in de programmatest worden herkend. Hiervoor reproduceert de TNC7 detailgetrouw de situatie in de werkruimte met werkstuk, gereedschap en spanmiddelen in een 3D-aanzicht met hoge resolutie.

De TNC-componentbewaking beschermt de gereedschapsmachine

De TNC-componentbewaking is een toolbox waarmee de machinefabrikant omvangrijke bewakingsfuncties kan realiseren. Zo biedt de componentbewaking tijdens bedrijf bijvoorbeeld bescherming van het spillager tegen overbelasting of herkent toenemende slijtage van componenten in de aandrijflijn. Het biedt ook waardevolle gegevens over de werkelijke belasting van de machine voor het plannen van voorspellend onderhoud en voor het beoordelen van de procescapaciteit. Met de TNC-componentbewaking kan bijvoorbeeld de slijtage van de kogelomloopspil worden geregistreerd en weergegeven, of kan er zelfs voor overbelasting van de spil worden gewaarschuwd.

De TNC-procesbewaking: betrouwbaar produceren

De in de besturing geïntegreerde TNC-procesbewaking detecteert betrouwbaar processtoringen aan de hand van afwijkingen ten opzichte van een referentiebewerking. De gebruiker stuurt de bewaking eenvoudig via syntaxis in gewone taal en via een intuïtieve gebruikersinterface. De procesbewaking heeft geen extra sensortechniek en zorgt voor een gegarandeerde proceskwaliteit. Dit maakt een comfortabele controle van het procesresultaat mogelijk en tegelijkertijd de beveiliging van de productiviteit door uitgebreide reactiemogelijkheden zoals het inspannen van een zustergereedschap.

De volledig geïntegreerde TNC-componenten- en procesbewaking heeft geen extra sensoren nodig. De bewaking herkent afwijkingen van de referentiebewerking betrouwbaar en zorgt voor een veilige proceskwaliteit.
Contactpersoon – Presse

Uli Poestgens

Marketing Communications

+49 8669 31-3952

presse@heidenhain.de
Contactpersoon – Presse

Frank Muthmann

Marketing Communications

+49 8669 31-2188

presse@heidenhain.de