Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

De virtuele beurs voor metrologie en kwaliteitsbewaking van HEIDENHAIN: oplossingen die high-end nauwkeurigheid veilig in de applicatie van de klant brengen

In mei organiseren HEIDENHAIN en de merken AMO, ETEL, NUMERIK JENA en RSF hun virtuele beurs voor metrologie en kwaliteitsborging. Op een microsite op internet en tijdens live-presentaties tijdens persoonlijke online-vergaderingen presenteren verkoop en productmanagement nieuwe meetsystemen en aandrijftechniek die metrologische oplossingen nog efficiënter maken. Alle productinnovaties en contactgegevens om een individuele presentatiedatum te regelen, zijn voor klanten te vinden op metrology.heidenhain.com.

Transferable Accuracy: de hoekmeetmodule MRP van HEIDENHAIN geeft de nauwkeurigheid van het meetsysteem veilig door aan de applicatie van de klant

De hoekmeetmodules MRP 8000 van HEIDENHAIN combineren meettechniek met een hoge resolutie en een belastbare lagering. Dit maakt ze voor de fabrikanten van fabrikanten van meetmachines, lasertrackers, wafer-handlingautomaten, erodeermachines of machines voor microprecisieproductie een bijzonder interessante oplossing voor de installatie van zeer nauwkeurige rondassen. Want de hoekmeetmodules zijn beschikbaar als kant-en-klare module met gespecificeerde en gedefinieerde eigenschappen.

Om de nauwkeurigheid van de hoekmeetmodules ook in de applicatie van de klant te waarborgen, heeft HEIDENHAIN de montage, instelling en afstelling van alle afzonderlijke componenten reeds uitgevoerd. De klant wordt dus ontlast van alle kritische montageprocessen. Door een tweede tastkop wordt bij de nieuwe variant MRP 8081 bovendien de robuustheid van het apparaat aanzienlijk verbeterd. Daarmee is het mogelijk om de gespecificeerde systeemnauwkeurigheid ook bij hoge kantelbelastingen en optredende trillingen of temperatuurschommelingen te bereiken.

Advanced Metrology: hoekmeetmodules MRS van HEIDENHAIN en modulaire hoekmeters van RSF voor zeer nauwkeurige meetarmen en meetrobots

Voor toepassingen waarbij bijzonder compacte en stijve lagers vereist zijn, stelt HEIDENHAIN op de virtuele beurs de nieuwe hoekmeetmodules van het type MRS voor. Ze zijn geoptimaliseerd voor lage tot middelhoge toerentallen en gemiddelde lasten. Speciaal voor Advanced Metrology-toepassingen zoals meetarmen of meetrobots onderscheiden ze zich door hun verhoogde kantelstijfheid, de maximaal toegestane kantelbelasting en een zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid.

Een bijzonder flexibele oplossing voor Advanced Metrology presenteert RSF. De nieuwe gesloten maatbandring MBR voor de modulaire hoekmeters MCR 15 en MSR 15 is dankzij de modulaire opbouw veelzijdig inzetbaar. Bovendien kan hij individueel voor de betreffende applicatie worden ontworpen. Zo krijgt de klant een uiterst nauwkeurig meetsysteem, dat optimaal bij zijn metrologische oplossing past.

Uiterst nauwkeurige rondassen: modulaire hoekmeters ERO 2000 en ERP 1000 van HEIDENHAIN met een constant hoge signaalkwaliteit

De hoekmeters van de serie ERO 2000 zijn door hun geringe massa en het daardoor geringe massatraagheidsmoment bijzonder geschikt voor zeer dynamische toepassingen met hoge versnellingen. Voor grotere assen kunnen de modulaire hoekmeters van de serie ERP 1000 van HEIDENHAIN als alternatief worden gekozen. Bij beide oplossingen waarborgt de door HEIDENHAIN ontwikkelde ASIC HSP 1.0 de constant hoge kwaliteit van de tastsignalen. Bovendien zijn de ERO 2000 en ERP 1000 dankzij royale toleranties bijzonder montagevriendelijk. Daarbij wordt de kwaliteit van de uitgangssignalen binnen de toleranties nauwelijks beïnvloed.

Bovendien zijn praktijkgerichte toepassingsvoorbeelden en demonstratie-eenheden beschikbaar:

  • Hoe een meetplaats een flexibele, veelzijdig bruikbare en digitaal gekoppelde werkplek wordt, toont een opbouw met meettasters van het type HEIDENHAIN-ACANTO in combinatie met de verwerkingselektronica HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000.
  • De busmodus met de interface EnDat 3 toont HEIDENHAIN met drie verschillende meetsystemen, waarvan EnDat 3 de positie-, sensor- en monitoringgegevens via slechts vier aders met een cyclustijd van 30 µs overdraagt. Dat vergt minder bekabeling, maar biedt tegelijkertijd functionele veiligheid en uitgebreide mogelijkheden voor diagnose. Daarmee is EnDat 3 de optimale meetsysteeminterface voor een hoge systeemintegratie en voor de eisen van de gedigitaliseerde toekomst bij lagere systeemkosten en een flexibele machinearchitectuur.
  • De hoekmeetmodules van het type SRP 5000 zijn een combinatie van de HEIDENHAIN-hoekmeetmodule MRP met een koppelmotor van het merk ETEL. Ze maken een buitengewoon gelijkmatige beweging mogelijk, omdat storende klemmomenten noch dwarskrachten de hoge geleidingsnauwkeurigheid van de lagering beïnvloeden. Dit toont een demonstratie-eenheid die stijfheid, systeemnauwkeurigheid en radiale geleidingsnauwkeurigheid van een conventioneel opgebouwd lager en de SRP 5000 met elkaar vergelijkt.

De virtuele beurs voor metrologie en kwaliteitsborging van HEIDENHAIN en de merken AMO, ETEL, NUMERIK JENA en RSF:

Contactpersoon – Presse

Frank Muthmann

Marketing Communications

+49 8669 31-2188

presse@heidenhain.de
Contactpersoon – Presse

Uli Poestgens

Marketing Communications

+49 8669 31-3952

presse@heidenhain.de