Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: marketing@heidenhain.be

Oplossingen voor meer procesveiligheid in de geautomatiseerde productie

De sensor TD 110 voor het in-proces testen van gereedschappen op breuk stelt HEIDENHAIN niet alleen voor als product, maar ook in een live-demonstratie samen met de software StateMonitor voor de registratie van machinegegevens. Maar een gereedschap breekt niet altijd meteen helemaal af. Soms is het ook alleen maar slijtage of een afgebroken snijkant die een gereedschap onbruikbaar maakt. Dan helpen het camerasysteem VT 121 en de software VTC 1.4 bij de inspectie van het gereedschap.

Maar natuurlijk moet al lang vóór de breuk- of slijtagetest zijn gewaarborgd dat ook de juiste gereedschappen in het gereedschapsmagazijn en de juiste gegevens daarvoor in de gereedschapstabel aanwezig zijn. Een oplossing hiervoor is de koppeling van de HEIDENHAIN-besturing aan een extern beheer van gereedschapsgegevens – een service van de HEIDENHAIN-servicedienst.

Gereedschapsbreuksensor TD 110 van HEIDENHAIN: gereedschapscheck meegeleverd

Gebroken gereedschappen in geautomatiseerde processen herkennen en schade bij de volgende bewerkingen voorkomen – de TD 110 verhoogt bovendien de procesveiligheid bij de productie. Want hij herkent een gebroken gereedschap op weg van het gereedschapsmagazijn naar de machinekamer of terug tijdens het passeren, en voorkomt dat het nog een keer wordt gebruikt. Daartoe kan de compacte en robuuste breuksensor in het werkbereik van vrijwel elke gereedschapsmachine in de onmiddellijke nabijheid van de tafel worden aangepast. De signalen worden eenvoudig via de interface van het tastsysteem naar de besturing verzonden. Vervolgens wordt een melding, een NC-stop of een door u vastgelegde, gebruikersspecifieke reactie geactiveerd – bijv. een bericht aan StateMonitor.

De gereedschapsbreuksensor TD 110 detecteert bij gereedschappen vanaf diameter 0,4 mm een gereedschapsbreuk vanaf een lengteverandering van 2 mm contactloos via een inductieve sensor – direct in de machinekamer bij roterende spil met werktoerental op weg van het gereedschapsmagazijn naar de machinekamer of terug. Zo verhoogt hij de procesveiligheid aanzienlijk en bespaart hij ook nog bij elke testprocedure tot 6 seconden bijkomende tijd in vergelijking met gewone laserfotocellen. Dit leidt bij de gereedschapswissel tot aanzienlijke tijd- en kostenvoordelen en een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot, omdat de TD 110 ook zonder perslucht werkt. Dat draagt bovendien bij aan de eenvoudige montage. Persluchtslangen of filtereenheden zijn bij de montage niet nodig. Het is voldoende om één kabel voor voeding en signaaloverdracht te gebruiken. Bovendien is de TD 110 door de inductieve meting onderhoudsvrij.

TD 110, TNC7 en StateMonitor van HEIDENHAIN: de live-demonstratie op de EMO

De live-demonstraties op de meetmachine op de HEIDENHAIN-stand in Hannover tonen ook een controle met de TD 110 van de cyclus voor breukcontrole van de TNC7, inclusief een bijbehorend bericht van de software StateMonitor uit de Digital Shop Floor van HEIDENHAIN. De controlecyclus voor HEIDENHAIN-besturingen verwerkt daarbij de gereedschapscontrole:

 • Gereedschap intact = het productieproces kan worden voortgezet, melding op besturing en StateMonitor
 • Gereedschapsbreuk herkend = de gebruiker kan de gewenste actie flexibel vastleggen: gereedschap blokkeren, NC-programma onderbreken, berichten op de besturing en StateMonitor. Hiervoor is de gereedschapsbreuksensor TD 110 als signaalmeter in StateMonitor aangesloten.

Op deze manier krijgen de verantwoordelijke medewerkers bij gereedschapsbreuk doelgericht informatie. Dit verkort de reactietijden bijv. bij meermachinebediening dankzij de Messenger-functie van StateMonitor. Bovendien maakt de koppeling met de software StateMonitor gedetailleerde analyses van gereedschapsbreuken mogelijk.

VT 121 en VTC 1.4 van HEIDENHAIN: gereedschapsinspectie zoals met de microscoop

Via de monitor van de TNC-besturing biedt de software VTC 1.4 een directe blik op de snijkanten van een gereedschap in de machinekamer, en maakt daarmee een slijtagemeting aan de snijkant mogelijk zoals onder een microscoop. Zo voorkomt een gereedschapsbewaking met het camerasysteem VT 121 en de software VTC 1.4 dure schade aan gereedschap, werkstuk en machine, verlaagt op lange termijn de gereedschapskosten door een gerichte minimalisering van de slijtage, en bespaart u tijd en kosten door geautomatiseerde opnamen tijdens de bewerking in de machine.

Voor de visuele controle maakt de camera VT 121 close-ups van elke snijkant of gedetailleerde panorama-opnamen van de volledige gereedschapsomtrek - dankzij twee geïntegreerde lenzen ook vanuit verschillende perspectieven. Het camerasysteem VT 121 en de software VTC 1.4 bieden daardoor nog meer mogelijkheden in combinatie met cycli van de TNC-besturing:

 • Automatisering van gereedschapstests op ontwikkelmachines
 • Documentatie van de toestand van het gereedschap en slijtage
 • Automatisering van de breukcontrole en het blokkeren van beschadigde gereedschappen
 • Controle van gereedschappen vóór kritische bewerkingsstappen op een onberispelijke toestand
 • Controle van de werkelijke toestand van de gereedschappen na het verstrijken van de geplande standtijd
 • Evaluatie van de resultaten en optimalisatie van de snijparameters en NC-programma's

Gereedschapsgegevensbeheer met HEIDENHAIN: gereedschapsgegevens synchroniseren

Gegevens over de gebruikte gereedschappen worden door de gebruiker op veel plaatsen in de productie gegenereerd en zijn nodig. Een gesynchroniseerde gegevensvoorraad biedt daarbij natuurlijk talrijke voordelen:

 • De eenduidige identificatie van de gereedschappen voorkomt verwarring en verhoogt de procesveiligheid
 • Gegevens voor gereedschap zijn op alle machines consistent beschikbaar
 • De gebruiker heeft op elk moment een overzicht van de plaats waar welke gereedschappen zich bevinden
 • De gebruiker kan in real-time standtijden voor elk gereedschap opvragen 

Met het externe beheer van gereedschapsgegevens ETDM voor de besturingen TNC 640 en TNC7 kunnen willekeurige externe databases met webservice worden gekoppeld aan de lokale gereedschapstabel van de besturing. Het apparaat kan te allen tijde als dienst via de helpline PLC-programmering van de HEIDENHAIN-service worden geïmplementeerd – ook bij bestaande machines. Zo kunnen bijv. de gegevens van de meeste vooraf ingestelde gereedschappen worden overgedragen en gebruikt. De gegevensuitwisseling vindt plaats via het bedrijfsnetwerk nadat de gebruiker het gereedschap op de besturing via een unieke code op de gereedschapshouder, dus een bar-, QR- of DataMatrix-code of via een RFID-chip, heeft geïdentificeerd.

De gereedschapsbreuksensor TD 110 van HEIDENHAIN controleert ook microgereedschappen direct in de machineruimte en in ijlgang op een mogelijk breuk.
Voor meer procesveiligheid bieden het camerasysteem VT 121 en de software VTC 1.4 van HEIDENHAIN op de monitor van de TNC-besturing direct zicht op het snijden van een gereedschap in de machinekamer, net zoals onder een microscoop.  
Contactpersoon – Pers

Marketing communicatie

+32 54 34 31 58

marketing@heidenhain.be
Downloads
Persbericht